แก้มบุ๋ม พาบุกบ้านแฟน ดูรถหรู 50 ล้าน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง แก้มบุ๋ม ปรียาดา ที่ ต อ น นี้ ผันตัวมาเป็น ยู ทูป เบอร์ ซึ่ง ค อ น เ ท้ น ต์ ล่าสุดนั้น

ได้พาไป บุ ก บ้าน ห ว า น ใ จหนุ่ม พีท กันตพร ท า ย า ท เครือ โ ร ง พ ย า บ า ล ดัง และพาไปดู ร ถ ห รู ที่แฟน ห ว ง มาก ร า ค า เกือบ 50 ล้านบาท

มีอยู่ 2 คัน คือ รถเบนซ์ รุ่น G-Class G-63 สีดำเงา ที่ถือว่ามีเครื่องใหญ่สุดของเบนซ์ และด้านพีทได้เผยว่า ตนรอรถคันมาปีกว่า

พอรถมา ก็ ติ ด .โ… ….ค… ..วิ.. …ด.. อีก ทำให้ไปรับรถไม่ได้ ส่วน ส า เ ห ตุ ที่ชอบคันนี้เพราะ ชอบไป เ ที่ ย ว ต่างจังหวัด

จึงอยากหารถที่ใส่ของได้ เ ย อ ะ ๆ ก็ถูกใจคันนี้ แต่แก้มบุ๋มไม่ค่อยชอบ เพราะเปิด-ปิดยาก ต้องใช้ แ ร ง เยอะ แต่ก็ชอบที่ เ บ า ะมันนวดได้

ส่วน ร า ค า ที่ยังไม่ได้แต่อยู่ที่ 15.6 ล้านบาท พอรวม ร า ค า ที่แต่งแล้ว อยู่ประมาณ 16.7 ล้านบาท ทำเอาแก้มบุ๋มถึงกับ แ ซ ว ว่า บ้านหรู 1 หลัง

และ ต อ น นี้ ร า ค า พุ่งขึ้นอยู่ที่ 18-19 ล้านบาทแล้ว จากนั้นหนุ่มพีทได้พามาดูอีกรถคัน คือ รถ Rolls Royce รุ่น Ghost สีขาว

โดยคันนี้เป็นของคุณพ่อที่ไม่ ค่ อ ย เอาออกมาขับ น่าจะขับไม่เกิน 5 ครั้ง มันขับยาก เพราะตัวรถ ค่ อ น ข้ า ง ยาว แต่ เ ว ล า ขับเครื่องจะเงียบ

และมี จุ ด เ ด่ น อีกหลายอย่าง ทั้ง ประตูหลังมี ปุ่ ม ปิ ด รถอัตโนมัติ ประตูหน้ามี ร่ ม ซ่ อ น อยู่ แล้วร่มก็ ร า ค า แพงด้วย คันนี้ร า ค า อยู่ที่ 30 ล้านบาท

แก้มบุ๋ม กับ แฟน หนุ่ม

แก้มบุ๋ม

หนุ่มพีท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *