โน๊ต อุดม ผ่าตัดเข่า ลั่นพิการกายแต่ใจสู้

สำหรับ ศิ ล ปิ น เดี่ยว ไม โคร โฟน อย่าง โน๊ต อุดม มักจะออกมาสร้าง เ สี ย ง หัวเราะ

และ ทั ศ น ค ติ ดีๆ ที่หลายคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี ล่าสุด ทางด้านเพจของสรยุทธ ได้ออกมาเผย

ค ลิ ป อั พ เ ด ท ชีวิตล่าสุด ที่โน๊ต อุดม กำลังทำกาย ภาพ บำ บั ด ที่ระบุว่า

โน๊ต ได้เข้ารับการ รั ก ษ า อ า ก า ร ปวดเข่า เ รื้ อ รั ง และง อ เข่าไม่ได้ โดยการ ผ่ า ตั ด

เอาชิ้นกระดูกงอกที่หัว เ ข่ า ไป เ สี ย ด สี กับกระดูกส่วนอื่น หรือกด ทับ เส้น ป ร ะ ส า ท

ซึ่งการ ผ่ า ตั ด ผ่านไปด้วยดี แล้ว ต อ น นี้ ก็เริ่มทำ ก า ย ภ า พ บำบัด ฝึก หั ด เดิน

ทั้งนี้ด้านโน๊ต เผยว่า จะ ห า ย ทันการ แ ส ด ง หมู่ 2 ในเดือนตุลาคมนี้ แ น่ น อ น และได้มีการท่อง ก ล อ น

ถึง พิ ก า ร แต่ใจสู้ ให้ พ ย า บ า ล ฟังอีกด้วยงานนี้เรียก เ สี ย ง ฮาให้กับหลายคนที่ได้ฟังเป็นอย่างมาก

จากเพจ

โน๊ต

รั ก ษ า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *