ถล่มยับ ร้องข้ามกำแพง หลังให้เล่นเกมดมเป่าปาก

ถือว่าเป็นอีก ร า ย ก า ร ที่สนุกทีเดียว สำหรับ ร้องข้ามกำแพง ที่นำเหล่าคน บั น เ ทิ ง มา ร้ อ ง เ พ ล ง

และ ให้ ท า ย ว่าหลังกำแพงที่ ร้ อ ง คู่นั้นเป็นใคร แต่ก็ไม่วายเกิด ด ร า ม่ า สนั่นโซเชียล

เมื่อเทปที่ อ อ น แ อ ร์ วันที่ 25/08/65 โดยมีแขกรับเชิญ อย่าง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง เบสท์ รักษ์วนีย์” กับ“ตงตง กฤษกร

และ ดี เ จ มะตูม เตชินท์ ที่ช่วงหนึ่งของ ร า ย ก า ร ได้ให้ ดี เ จ มะตูม ปิดตา แล้วให้แขกรับเชิญท่านอื่นๆ

กินอาหาร แล้วนำไปเป่าลมใส่หน้ามะตูม เพื่อ ด ม ว่าเป็นกลิ่นอาหาร อ ะ ไ ร แลกกับ คำ ใ บ้ ของ นั ก ร้ อ ง หลังกำแพง

จึงเกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้นอย่างหนัก ที่ ช า ว เ น็ ต กลุ่มหนึ่งได้ออกมา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น ที่ไม่เห็นด้วยกับเกมนี้

เนื่องจากช่วงนี้มีการ ร ะ บ า ด โ ร ค ..โ… ….ค… ..วิ…. ..ด… แม้ทุกคนจะ ต ร ว จ ATK ผลเป็น ล บ แล้ว

แต่มันก็อาจไม่ แ น่ น อ น และมัน เ สี่ ย ง มากกับ ยุ ค นี้ อีกทั้งยังว่าเกมอื่นมีตั้งมากมาย ไม่ควรจะเล่นเกมนี้

เป่าปาก

ตงตง กับ มะตูม

เม้นต์ เ ดื อ ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *