ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เผยถึง นายกฯคนใหม่

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการ เ มื อ ง ทำให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายก รั ฐ ม น ต รี

ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดย ศ า ล รั ฐ ธรรมนูญ มี ม ติ เอก ฉั น ท์ รับวิ นิ จ ฉั ย คำร้อง ฝ่ า ย ค้ า น

ป ม วาระ น า ย กฯ 8 ปี พร้อมมี ม ติ 5 ต่อ 4 สั่ง “บิ๊กตู่” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ผ ง า ด นั่งรักษาการ น า ย กฯ ตามคิวนั้น ทำให้ต้องย้อนไปถึงคำทำ น า ย ของ “หมอปลาย” ขณะเดินทาง

กลับมาประเทศไทย พร้อมด้วย ภิ ก ษุ ณี เ จ้ า อาวาสจากศรีลังกา “ท่าน ย ม บอกว่า 17 นี้ ลองตามข่าวดูว่ายังไง

น่าจะมีข่าว ว ง ใน ห ลุ ด ออกมา เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้าง แต่ว่า 17 นี้น่าจะมี ข่ า ว ชัดๆ แต่น่าจะช่วงประมาณ

เลข 20 เป็นต้นไป ก็จะได้รับรู้เรื่องของการตัด สิ น ใจว่าเขาจะยังไม่ไป” ถามว่า การ เ มื อ ง คือ วั ง วนเดิม?

หมอปลาย ตอบว่า “วั ง วน ถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิม เพราะฉะนั้นการตัด สิ น ใจหลังจากนี้

เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาคิดอะไรอยู่ แต่คนใหม่ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวัง

ถามว่าหวังได้มั้ย ภาพดีมากเลยช่วงแรก หลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันอยู่ใน ลู ป เดิมเหมือนเดิม”

หมอปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *