มดดำ เผย พิงกี้ นอนร้องไห้หลังถูกสั่งย้าย

หลังจากมี ข่ า ว ด า ร า ส า ว “พิงกี้ สาวิกา” ถูก ร ว บ ตัวเกี่ยว โ ย ง ค ดี แ ช ร์ พร้อมกับคุณแม่และพี่ชาย

ยังคงเป็น ค ดี ที่ทุกคนให้ความสนใจและติดตาม หลังจาก ศ า ล อ า ญ า ได้มีคำ สั่ ง ยกคำ ร้ อ ง ประกันตัว

เนื่องจาก ค ดี นี้มีอัตรา โ ท ษ สูง และมีผู้ เ สี ย หายจำนวนมาก รวม มู ล ค่ า ความ เ สี ย หายครั้งนี้สูงถึง

2.5 พันล้านบาท ซึ่งตอนนี้พิ้งกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายได้ถูก ค ว บ คุ ม ตัวเข้า เ รื อ น จำทันที

และล่าสุด “มดดำ” ได้เผยผ่านรายการ แ ฉ ว่า “จะได้ประ กั น ตัวหรือไม่ พิงกี้เริ่มนอน ร้ อ ง ไ ห้

เริ่ม เ ค รี ย ด แล้ว แต่พยายามจะไม่ เ ค รี ย ด มาก ก็เพราะว่าอยู่กับแม่ด้วย วันนี้เป็นวันที่ 5

กั ก กัน โ ร ค เสร็จแล้ว ต้องย้ายตัวไปอยู่อีกสถานที่หนึ่ง คือ แ ด น แรกรับ ก็ต้องปรับตัวอีก”

และคนในบ้านพิงกี้ก็ โ ด น รวบตัวด้วย จึงทำให้ยังไม่มีการ แ ต่ งตั้ง ท น า ย อย่างเป็นทางการ

พิงกี้ สาวิกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *