ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์คำตอบ ดีเจพุฒ-จุ๋ย ไม่ไปร่วมงานแตงโม

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 “ดี เ จ พุฒ พุฒิชัย ค ว ง จุ๋ย วรัทยา” อ อ ก ร า ย การ แ ฉ ขณะ ร อ เ ข้ า ร า ย การ

เ ปิ ด ใจว่า เ ค รี ย ด มาก สำหรับการมี ลู ก ย า ก และมีช่วงหนึ่งของ ร า ย การ “มดดำ คชาภา”

กำลัง อ่ า น ข่ า ว ของ “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)” จึงได้ ถ า ม สาวจุ๋ยว่า “ไปงาน ศ พ แตงโม ไ ห ม”

จุ๋ย ตอบว่า “ไม่ได้ไป เพราะจุ๋ยไม่ได้ทำงาน ร่ ว ม กั น กับน้อง แต่แสดงความ เ สี ย ใ จ ด้วย วิ ธี อื่ น”

แต่ ดี เ จ พุฒไม่ได้ตอบเพียงแค่ พ ยั ก หน้า ทำให้ ก ล า ย เป็นประ เ ด็ น ด ร า ม่ า โดย เ ฉ พ า ะ กับ ดี เ จ พุฒ

เพราะ ดี เ จ พุฒเคย ร่ ว ม งาน แ ส ด ง ล ะ ค ร กับแตงโม ทำให้มี ช า ว เ น็ ต เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ ต่างๆ นานา

ว่า ถ้าตอบไม่ไปเพราะไม่ ว่ า ง ติ ด งานจะดีกว่า แต่กับ ดี เ จ พุฒเคย ร่ ว ม งานด้วยกันหลาย ฉ า ก ทำไมไม่พูด อ ะ ไ ร เลย

ส่ ว น จุ๋ยก็ เ ค ย ทำงานที่ช่อง 7 เหมือนกันอย่างน้อย เ ค ย ทำงานที่ เ ดี ย ว กัน ผญ.เหมือนกัน ไม่ไปหน่อย ห ร อ

ภาพของ ดี เ จ พุฒ

ภาพของ จุ๋ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *