ดีเจพุฒ จุ๋ย ถูกดราม่า หลังไม่ไปงานแตงโม เพราะเหตุนี้

เรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่ ส ะ เ ทื อ น ใ จ ให้กับหลายคนอย่างมาก สำหรับการ จ า ก ไปของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา

ที่ พ ลั ด ต ก เ รื อ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า ตั้งแต่คืนวันที่ 24 กพ 65 และเหล่า บ ร ร ด า เพื่อนในวงการ แฟน ค ลั บ

รวมทั้งชาว เ น็ ต ยังมีข้อ ส ง สั ย ในเรื่องของ ค ดี ครั้งนี้อยู่มาก จนเกิด ก ร ะ แส วิ พ า ก ษ วิ จ า ร ณ์ ล้นหลาม

ต่อมาได้จัดงาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย ให้กับสาวแตงโม ตั้งแต่วันที่ 11 -13 มีนามคม ที่ผ่านมา โดยให้ แ ต่ ง ก า ย มาร่วมงานในโทนสีขาว โอลด์โรส ชมพู

ทั้งนี้ เหล่าบรรดา นั ก แ ส ด ง คนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ได้ เข้า ร่ ว ม งาน กัน เป็นจำนวนมาก แม้แต่ อ ดี ต ส า มี  โตโน่ ภาคิน ก็เดินทางมา ร่ ว ม ง า นเช่นกัน

ล่าสุด ทางด้าน คู่ รั ก ซุ ป ต า ร์  ดีเจพุฒ พุฒิชัย กับ ภ ร ร ย า สาว จุ๋ย วรัทยา มาออกรายการ แ ฉ ที่มี พิ ธี ก ร ฝี ปาก ก ล้ า อย่าง มดดำ คชาภา

ได้มีช่วงนึงของ ร า ย ก า ร นั้น ได้มีการถามทั้งคู่ได้ไป ร่ ว ม ง า น ของสาวแตงโมหรือ เ ป ล่ า ซึ่งด้านสาวจุ๋ยได้เผยว่า

ตนนั้นไม่ได้ไปร่วมงาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย เพราะตนไม่เคย ทำ ง า น ร่วมกับแตงโม แต่ก็มีการแสดงความ เ สี ย ใ จ ทางอื่นแล้ว

ทางด้าน ดีเจพุฒก็ไม่ได้ไปร่วมงานเช่นกัน แต่ไม่ได้ตอบ อ ะ ไ ร งานทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่าง ส ง สั ย มาก

เนื่องจากดีเจพุฒก็เคยร่วมงาน ล ะ ค ร กับแตงโม จึงเกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้นอย่างหนักกับ คำ ต อ บ ของจุ๋ย

ทั้งว่า ก็เคยอยู่ ร่ ว ม ช่ อ ง ด้วยกัน และอย่างดีเจ พุ ฒ ก็ทำงานร่วมกัน ก็ควรไป สั ก นิ ด ก็ยังดี ถ้าอ้างว่า ติ ด ง า น ก็ยังจะดีกว่า

พุฒ จุ๋ย

พุฒ

ดีเจพุฒ กับ สาวแตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *