สุดอึ้ง วิกกี้ หวานใจหนุ่มเวียร์ ไม่ธรรมดาโชว์พูด 4 ภาษา

หลังจากทางด้าน คุ ณ แ ม่ แหม่ม ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มชื่อดัง เวียร์ ศุกลวัฒน์

ออกมาเผยภาพ ค ร อ บ ค รั ว ที่เป็นการ เ ปิ ด ตั ว แ ฟ น ส า ว ของลูกชายแบบ ชั ด ๆ

และก็ได้มี ก ร ะ แ ส ข่ า ว ออกมาหนุ่มเวียร์ กับสาว ข้ า ง ก า ย เตรียมจะมี ข่ า ว ดี เร็วๆนี้

จึงทำให้แฟนๆต่างตั้ง ห น้ า ตั้ ง ต า รอ แม้เจ้าตัวจะยังไม่มีการออกมา ยื น ยั น ด้วยตนเองก็ตาม

ล่าสุด เหล่าบรรดาแฟนๆ ต่างก็เข้าไป แ อ บ ส่ อ ง สาววิกกี้ แ ฟ น ส า ว ของหนุ่มเวียร์ ที่มี โ ป ร ไ ฟ ล์ ดี

เป็นถึง อ ดี ต แ อ ร์ โ ฮ ส เ ต ส และยังมีการ แ ช ร์ ค ลิ ป สุด น่ า รั ก สาววิกกี้ ที่เป็นการ โ ช ว์ ส กิ ล พูด 4 ภ า ษ า

ที่ว่า สวัสดี วันนี้จะมา ป ร ะ ก า ศ บน เ ค รื่ อ ง บิ น พร้อมรัวๆไปอีก 3 ภ า ษ า ต้องบอกเลยว่า สำ เ นี ย ง นั้นดีมาก

สมกับคำว่าทั้ง ส ว ย และ เ ก่ ง จริงๆ งานนี้ ช า ว เ น็ ต ต่าง แ ห่ เข้ามา ชื่ น ช ม กันอย่างมากมาย มี ย อ ด วิ ว ท ะ ลุ ถึง 3 ล้านทีเดียว

หนุ่มเวียร์

สาววิกกี้

โพสต์คุณแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *