จุ๋ย พุฒ เผยไม่เคยคิดว่าจะมีลูกยาก กว่าจะมี PJ

สำหรับ ส า มี ภ ร ร ย า พ ร ะ เ อ ก น า ง เ อ ก อย่าง หนุ่มพุฒ พุฒิชัย กับ สาวจุ๋ย วรัทยา ที่ ต อ น นี้ กำลังเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ป้ า ย แ ด ง

หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเผยว่า สาวจุ๋ยนั้นกำลัง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ลูกคนแรก ซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราว ป ร ะ ส บ ภ า ว ะ มีลูกยาก

ที่ทำเอาสาวจุ๋ยนั้น เ สี ย น้ำ ต า มา แ ท บ นับ ค รั้ ง ไม่ ถ้ ว น เรียกว่า กว่าจะ สำ เ ร็ จ ต้องผ่านช่วง เ ว ล า แสน ย า ก ลำ บ า ก มาเยอะ

โดยที่ทั้งคู่เผยว่า ตั้งแต่ที่ ตั ด สิ น ใ จ แ ต่ ง ง า นกัน ก็ตั้งใจที่จะมีลูกเลย เพราะ ก ลั ว จะแก่แล้ววิ่งตามลูกไม่ไหว และอยากจะมี โ ม เ ม้ น ต์

ที่ไปเที่ยว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กับลูก เมื่อไป เ ช ค อั พ ร่ า ง ก า ย ก่ อ น และหลัง แ ต่ ง ง า น ก็ไม่เจอ ปั ญ ห า อ ะ ไ ร สม บู ร ณ์ ปกติดีทุกอย่าง

และไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่มีลูกยาก ก็เริ่มไปทำการ ก ร ะ ตุ้ น ไข่ หลายรอบ แต่ก็ไม่ติด แล้วมีครั้งหนึ่ง ป ร ะ จำ เ ดื อ น จุ๋ยไม่มา 3 อาทิตย์

จึงคิดว่าลูกมาแน่ เลยนัดเพื่อนๆมาที่คอนโด พอ เ ช้ า มื ด ก็ ต ร ว จ การตั้ง ค ร ร ภ์ เลย สุดท้าย ต ร ว จ ไป 2-3 อัน ก็ไม่ได้ ท้ อ ง ทำให้ เ ฟ ล

และรู้ สึ ก ร่างกายไม่เหมือนเดิม ห ม อ จึงขอ ต ร ว จ เลื อด ป ร า ก ฎ พบเกือบ ภ า ว ะ รั ง ไข่ เ สื่ อ ม ให้ทำใจ ไข่จะมาน้อย

และ ห ม อ ก็ แ น ะ นำ ให้ทำเด็ก ห ล อ ด แก้ว ก็มาตั้ง ห ลั ก ใ ห ม่ หลังจาก ร้ อ ง ไ ห้ เพราะใจ เ สี ย มาหลายปี เลยคุยกับพุฒ ว่า

จะมีลูกก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ แต่ขอทำให้เต็มที่ก่อน ซึ่งจุ๋ยนั้น แ อ บ ร้ อ ง ไ ห้ แบบไม่เคยบอกใครหลายครั้ง พุฒก็ไม่รู้เพราะไปทำงาน

พุฒ จุ๋ย

จุ๋ย

โพสต์ไอจี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *