บอย หน้าถอดสี หลังแม่ไม่พอใจดาราสาว

สำหรับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม บอย พิษณุ ที่ได้ เ ชิ ญ ด า ร า สาว ปาย สิตางศุ์ มาออก ร า ย ก า ร Bradboy ผ่านทางช่อง ยู ทู ป ของตัวเอง

ซึ่งเป็นมีคุณแม่พรพรรณ แม่ของหนุ่มบอย เป็น เ ช ฟ ทำ อ า ห า ร เ ห นื อ ให้ลองชิมกัน แต่อยู่ๆก็ เกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไม่ ค า ด คิ ด

ที่ทำเอาหนุ่มบอย ถึงกับหน้า ถ อ ด สี ทีเดียว เมื่อคุณแม่ โ ช ว์ ฝี มื อ ในการ ทำ อ า ห า ร โดย เ ม นู แรก แ ก ง ผักหวานใส่ปลาแห้ง แล้วสาวปายก็ติ ทั น ที ว่า เ ค็ ม ไป

แล้วตามด้วย น้ำ พ ริ ก หนุ่ม แคปหมู สาวปายก็ยังติอีกว่า เ ผ็ ด น้ อ ย ไป ส่วน ตำ ข นุ น สาวปายก็ติว่า จื ด จนทำให้คุณแม่ของบอย เริ่ม ทำ ห น้ า เ ห ว อ

พร้อมกับ พู ด ภ า ษ า เ ห นื อ ใส่ ว่า เดี๋ยว เ ค็ ม เดี๋ยว จื ด แล้วจะทำให้กินต่อได้หรอ ไ ม่ ไ ห ว แล้ว เจอกัน ค รั้ ง แ ร ก นะเนี่ย

สาวปายจึงหันไปหาหนุ่มบอยว่า พูด เ รื่ อ ง จ ริ ง ไม่ได้หรอ จากนั้นคุณแม่เริ่ม โ ม โ ห เลยว่า ไม่ โ อ เ ค นะ แ บ บ นี้ หนุ่มบอยจึงบอกแม่ ให้ ใ จ เ ย็ น ๆ

เพราะเป็นแค่ถ่าย ร า ย ก า ร เฉยๆ แล้วทำ อ า ห า ร ต่อให้เสร็จ อย่า ซี เ รี ย ส พร้อมกับหันไปหาสาวปาย มา เ ท ป แรกก็ทำแม่ ง อ นแล้ว

ยังไม่พอ แ ค่ นั้ น สาวปายก็ติ เ ม นู แกง ฮั ง เ ลอีกว่า หมู มั  ไป น้ำต้อง ข้ น กว่านี้ ร ส ช า ติ จืดไป ยิ่งทำให้แม่หนุ่มบอย ไ ม่ พ อ ใ จ  หนักเข้าไปอีก

บอยเลยต้อง แ ก้ ไ ข ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้วยการบอกแม่อย่า ซี เ รี ย ส ถ่าย ร า ย ก า ร สนุกๆ สุดท้ายแม่บอก ไ ม่ ทำ แล้ว เลยทำให้หนุ่มบอย หน้า ถ อ ด สี ทันที แล้วดู เ ค รี ย ด ทันที

งานนี้สาวปายและคุณแม่ ก็ หั ว เ ร า ะ ออกมา และแม่ก็ ร้ อ ง ด้วยความ ดี ใ จ ที่ ส า ม าร ถ แ ก ล้ ง ลูกชายได้ หนุ่มบอยจึงยิ้มออกมาว่า นั ด กั น แล้ว

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมใจเลยกับ นั ก แ ส ด ง ใหม่ คุณแม่เล่นได้ดีมาก ขณะเดียวกันนั้น บอยได้เผย ค ว า ม รู้ สึ ก ว่า ปาย แ ร ง จัง แค่ครั้งแรกก็ติทุกอย่างเลย แล้วแม่ก็เริ่ม ห น้ า เ สี ย แล้ว

บอย พิษณุ

แม่หนุ่มบอย

ร า ย ก า ร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *