ล่าสุด แจ๊ค เชิญยิ้ม ดูสดใสขึ้น หลังป่วยหนัก

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ต ล ก แจ๊ค เชิญยิ้ม ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเผยว่า ตัวเอง ป่ ว ย ด้วย โ ร .ค. วั .ณ.โ ร. .ค ป อ ด

และก็เข้า รั ก ษ า ตัวมานาน 2 ปี แถม ภ ร ร ย า สาว หญิง อภิสรา ก็ยังมา ป่ ว ย เป็นโรค ไ ต ว า เ รื้ อ รั ง

ถึงแม้จะมี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ รุ ม เ ร้ า แค่ไหน แต่ก็ยังสู้ไม่ยอม แ พ้ จน ต อ น นี้ อ า ก า ร ป่ ว ย ของหนุ่มแจ๊ค เริ่มดีขึ้น เ รื่ อ ยๆ

ล่าสุดทางด้าน หญิง ภ ร ร ย าสาวของ หนุ่มแจ๊ค ได้ออกมาเผยผ่านทาง อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัว

ซึ่งเผยให้เห็น ภ า พ หนุ่มแจ๊ค กำ ลั ง แ ช่ น้ำ เพื่อ บำ บั ด ฟื้ น ฟู อ อ ก ซิ เ จ น เข้าสู่ร่างกาย ที่มีใบหน้า ยิ้ ม แ ย้ ม

ดู ส ด ใ ส อย่างมาก โดยว่า วันนี้ ตื่ น เ ต้ น การ บำ บั ด น้ำ เป็น ฟ อ ง ค รี ม เลย ต อ น นี้ ร่ า ง ก า ย เริ่มดีขึ้น

แล้วก่อนหน้าทางด้าน ภ ร ร ย า แจ๊ค ก็ยังเผย ค ลิ ป วี ดี โ อ ที่ทั้งตน และ แจ๊ค รวมไปถึง ค ร อ บ ค รั ว

พากันไปเที่ยว ท ะ เ ล ที่ระยอง เพื่อ ฟื้ น ฟู สุ ข ภ า พ ร่างกาย งานนี้หนุ่มแจ๊ค ก็ไม่ พ ล า ด ที่จะเล่น มุ ข ต ล ก

เรียกว่า ไม่ เ สี ย ชื่อ นั ก แ ส ด ง ต ล ก จริงๆ ทำเอา บ ร ร ด า แฟนๆ และเหล่าคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาให้ กำ ลั ง ใ จ เป็นจำนวนมากทีเดียว

ไอจี ภ ร ร ย า แจ๊ค

แจ๊ค

แจ๊ค หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *