เจี๊ยบ เปิดใจเคลียร์ทุกอย่าง พร้อมเผยเหตุยังไม่แต่ง

“เจี๊ยบ ชมพูนุช ปิ ย ธ ร ร ม ชัย” ล่าสุด ได้ออกมา เ ปิ ด ใจ เ ผ ย ถึงเรื่องเลือก รั บ งาน และ อั ป เ ด ต เรื่องความ รั ก กับ

“ปูไข่ พงศ์ สิ รี” ที่ ค บ กันมานานถึง 9 ปี แต่ก็ยังไม่ แ ต่ ง ง า น สักที ผ่านทาง ร า ย การ คุย แ ซ่ บ show ช่องวัน31 ที่มีพีเค

และเป็กกี้ เป็น พิ ธี กรดำเนิน ร า ย การ ซึ่งล่าสุดได้มา ร ว ม ตัวในงานไว้ อ า ลั ย ส า ว แตงโม ไปกันครบหมด ตื่น เ ต้ น และ ดี ใ จ ที่เจอทุกคน

ส่วนความ รั ก กับปูไข่ก็ 9 ปีแล้ว แต่เจี๊ยบยังไม่พร้อม แ ต่ ง เราก็เป็นนัก แ ส ด ง เหมือนกันทั้งคู่ ซึ่งคิดว่า ร า ย ได้ไม่เหมือนเดิมเลยคิดว่า

ไม่ มั่ น คง ตอนที่รู้ว่าเขาชอบเราก็รู้สึก ช็ อ ก นิดหน่อย แต่เขาก็ยังไม่อยาก จี บ เรา เราก็ชอบแต่ยังไม่อยาก จี บ และก็หายไปประมาณ

2 อาทิตย์ได้ เพราะ โ ฟ กั ส แต่เรื่องงาน แล้วก็กลับมา จี บ เรา แต่ก็บอกเขาว่าต้องไม่พูดคำ ห ย า บ กับเรานะ

เพราะใน ชี วิ ต เจี๊ยบ พ่อ แม่ พี่ น้อง คน รั ก ห้ า ม พูดคำ ห ย า บ กัน เขาก็เริ่ม เ ป ลี่ ย น ตัวเองทันทีเลย

เรื่อง แ ต่ ง งาน มั น เลยยังไม่ เ กิ ด ขึ้น เพราะเราก็มี โ ล ก ของเรา เขาก็มี โ ล ก ของเขา ไม่ได้ เ ร่ ง รั ด อะไร

ไม่ติสต์ แ ต ก เลย เรื่อง รั บ งานเป็นคนมีงานอะไรมาเจี๊ยบทำ เจี๊ยบเป็นคนไม่เลือกงานด้วยซ้ำ เพิ่งมาเริ่มเลือกงานจริงๆ จังๆ

คือ 2 ปีหลังมานี้ จะไม่รับงานที่รู้สึกว่าถ้ารับแล้วทำได้ไม่ดี ส่วนของใช้ก็ไม่ชอบ ซื้ อ อะไร แ พ ง ๆ เพราะ เ สี ย ด า ย เ งิ น

เวลาจะไปไหนทีก็ใช้แต่ ย่ า ม ผ้า เวลาไปไหนคือเสื้อยืด กางเกง ยี น ส์ แต่ก็ไม่ได้ ส น ใจ เพราะเรามีความ สุ ข ของเรา

เจี๊ยบ ชมพูนุช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *