ลูกแก้วเผยถึงสามี ไม่ส่งเงินดูแลลูก ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

คุ ณ แม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว อีกคนที่ทั้ง ส ว ย และ เ ก่ ง ที่ต้อง ดู แ ล ลูกอีก 2 คน

อย่าง ส า ว ลูกแก้ว ญาดา ลู ก ส า ว ของ “อิทธิ พ ล า ง กู ร” นั ก ร้ อ ง ชื่อ ดั ง

ที่ล่าสุด อ อ ก มา โ พ ส ต์ ถึง อ ดี ต ส า มี “ว่าจะไม่ ยุ่ ง แต่ อ ด ไม่ได้จริงๆ

ก็คน ร ว ย โ พ ส ต์ แต่ละ โ พ ส ต์ แต่ ค่ า นมลูกไม่เคยคิดจะ ส่ ง สั ก บาท”

แถมตอนที่ ค บ กันก็ เ งิ น ภ ร ร ย า และยัง เ อ า เ งิ น ภ ร ร ย า ไปเลี้ยงแม่อีก

แต่พอไม่ให้ เ งิ น ทิ้ ง เรากับลูกไปเลย แต่ก็ไม่ได้ โ ก ร ธ นะแต่ เ ก ลี ย ด เลย

ว่ า ง จั ด ค อ น เ ท น ต์ ติ๊ ก ต๊ อ ก นี่เต็ม ฟี ด เต็มเวลา ไปติดตามกันที่ ติ๊ ก ต๊ อ ก น ะ ค ะ

ข อ ให้ ปั ง ๆ เร็วๆ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ให้นิดนึง ทำให้มีคน เ ข้ า มาให้กำลัง ใ จ เธออย่าง ม า ก

ลูกแก้ว ญาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *