น้องปีใหม่เขิน แม่แอฟแอบถ่ายคลิปน้องปีใหม่กำลังซบไหล่ดูละครกับหนุ่ม

ส วี ต จ น ลืมคุณแม่ไปเลย “แอฟ ทักษอร” คุณแม่ลูกหนึ่งทั้ง ส ว ย และ โ ส ด หวานใจ แ ฟ น ๆ

ได้โพสต์ ค ลิ ป น่ า รั ก ๆ ของ “น้องปีใหม่” ที่กำลังนั่งดู ล ะ ค ร เพลิน โดย ถ่ า ย จากด้านหลังน้องปีใหม่

กำลัง มุ้ ง มิ้ ง งุ้ ง งิ้ ง ซ บ ไ ห ล่ ดู ล ะ ค ร กันกับ ห นุ่ ม คนไหนอยู่ พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า “งุ้ ง งิ้ ง ๆ กันสองคน”

แม่แอบ ถ่ า ย ค ลิ ป มี เ ขิ น และยังแอบ แ ซ ว ลูกสาวตนเองอีก “ที่นั่งจะ วี ไ อ พี เกินไป น ะ ค ะ ได้นั่งดูกับ พ ร ะ เ อ ก ด้วย”

นั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้าพุฒ “ดี เ จ พุฒ พุฒิชัย” นั่นเอง ทาง ดี เ จ พุฒก็ได้เข้ามา ค อ ม  เ ม น ต์

แ ซ ว หลานว่า “งุ้ ย ย ยยย ก ะ ลัง เ ม้ า ม อ ย ละครน้าจุ๋ย ค่ า” #จังหวะหัวใจนายสะอาด

ทาง ด้ า น “จุ๋ย วรัทยา” ภ ร ร ย า ก็เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ “ส วี ท จ น ลื ม เราเลยค่ะคุณแม่”

ทำให้มี แ ฟ น ค ลั บ เ อ็ น ดูเข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ อ า ทิ ที่จริงนางเอกไม่ใช่พี่ดาวิ น ะ ค ะ แ ท้ จริงคือน้องปี! ,

คุณปีมาให้น้าพุฒ ซ้ อ ม เลี้ยงน้องใช่ มั้ ย ค ะ , เ อ็ น ดูน้อนปีกับน้าพุฒ , น่ า ร้ า ก กกก เป็นต้น

ภาพของ น้องปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *