เจนนี่ รัชนก ร้องเพลงให้เด็กๆหนองบัวลำภู

นัก ร้ อ ง ส า ว มากความสามารถ สำหรับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ”

ล่าสุดหลังจากได้รับทราบ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ หนองบัวลำภู

ก็ทำให้เธอรู้สึก เ ศ ร้ า เ สี ย ใ จ มาก ในฐานะคุณแม่คนนึง

ออกมาทำเพลงเพื่อไว้ อ า ลั ย ให้กับน้องๆ โดยมีชื่อเพลงว่า ฝั น สุดท้าย

6 ตุลาคม 2565-เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยเธอได้ อั พ โ ห ล ด ลง YouTube

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา แน่นอนว่าหลังจาก ค ลิ ป ดั ง กล่าวถูก เ ผ ย แ พ ร่ ออกไป

ทำให้ บ ร ร ด า แ ฟ น เพลง ชาว เ น็ ต มากมายเข้ามา ชื่ น ช ม ในความ ไ พ เ ร า ะ

ของบทเพลงและ ร่ ว ม กันไว้ อ า ลั ย ให้กับน้องๆ หนองบัวลำภู

เจนนี่ รัชนก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *