คนแห่ถาม มดดำ ผจก.ดารากินพระเอกดัง คือใคร

จาก ก ร ณี ที่ทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ไมค์ ภัทรเดช ได้ออกมาเผยเรื่องราวช่วงก่อนเข้า ว ง ก า ร ถูกผจก.ใหญ่ของ ด า ร า ดัง

ห ล อ ก ไปที่โรงแรมเพื่อจะกิน ตั บ โดยทางด้านมดดำ ได้อ่าน ข่ า วดังกล่าว ในรายการแฉ ทำให้หลายคนต่างถามว่า คือใคร

ซึ่งมดดำเผยว่า ตนไม่รู้ ก็ให้มัน จ บ ไป เดี๋ยวมันจะ ก ล า ย เป็น ก ร ะ เ ท ย ล.ว.น ล.า.ม ผู้ชาย ก็ไม่เป็นจำ

ไม่งั้นตนต้องมี ส า มี เป็น พ ระ เ อ ก เ ย อ ะ ที่สุดในโลก ทั้งนี้ด้านบุ๊คโก๊ะ เผยว่า แม่เต็มที่ก็แค่ ห อ ม แ ก้ ม กอด

นั่นคือเขา รั ก เอ็นดู ก็ เ ต รี ย ม มีงานยาว จากนั้นมดดำ เผยอีกว่า ก็งงนะ ก ร ะ เ ท ย ก็ เ สี ย ความ รู้ สึก พูด จ ริ งๆ ไมค์

บางที ก ร ะ เ ท ย ไม่ได้เป็น แ บ บ นั้ น เสมอไป เดี๋ยวมันก ล า ยเป็น ว่าทุกคนที่เข้า ว ง ก า ร บัน เทิง จะ ก ลั ว ก ร ะ เ ท ย

กระ เทย ไม่ได้น่า ก ลั ว แต่เป็นผู้ให้มากกว่า ก็ใน ฐ า น ะ ที่ตนเป็น LGBT อยู่ ว ง ก า ร มานาน มันไม่จำเป็นที่ พ ร ะ เ อ ก ต้องมา

เ สี ย ตั ว ให้ ก ร ะ เ ท ย เพราะส่วนใหญ่ ก ร ะ เ ท ย ในวงการ บั น เ ทิ ง ไม่จำเป็นต้อง บ้. า .ก. า. ม. เพราะมี เ งิ น ซื้ อ กิน

พ ร ะ เ อ ก

มดดำ

รายการ แฉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *