ลูกค้าหนุ่ม สุดงง กินหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ถูกเจ้าของร้านว่าไร้มารยาท ปมตักแต่กุ้ง

เรียกว่า ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ทีเดียว เมื่อทาง โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้ แ ช ร์ เรื่องราว ที่ไปใช้ บ ริ ก า ร ร้านหมูกระทะ บุ ฟ เ ฟ่ ต์

แต่ ก ลั บ ถูกเจ้าของร้านต่อว่า ไม่มี ม า ร ย า ท เพราะตนนั้นเป็นคนชอบกินกุ้ง จึง ตั ก แต่กุ้ง ซึ่งผู้โพสต์ได้เผยว่า ไปกิน บุ ฟ เ ฟ่ ต์ หัวละ 199 บาท

ส่วนตัวนั้นชอบกินกุ้ง จึง เ ลื อ ก ที่จะแต่กุ้งมากิน และเพิ่งจะ ตั ก กุ้งมาแค่ 2 จาน แต่ เจ้า ของ ร้านเดินมาบอกกับตนว่า เ ห ลื อ กุ้งให้โต๊ะอื่นกินบ้าง

ตนจึงถาม ก ลั บ ว่าเป็นร้าน บุ ฟ เ ฟ่ ต์ ไม่ใช่หรอ ด้านเจ้าของจึงว่า เป็น ม า ร ย า ท ไง เห็นตักแต่กุ้งอย่างเดียว แบ บ นี้ คือตน ผิ ด หรอ

กุ้งก็ไม่ได้ตัวใหญ่ เป็นกุ้งขาวขนาดกลางๆ ลูกค้ามี สิ ท ธิ ที่ตัก เท่าไหร่ไม่ใช่หรอ ไปกินมาเป็น สิ บ ร้านก็ไม่เคยเจอ แบบ นี้

ถ้า ห ว ง กุ้งขนาดนี้ จะมาเปิดบุฟเฟ่ต์ทำไม ทั้งนี้หลังจาก เ รื่ อ ง ร า ว ดังกล่าวถูก เผย แพร่ ออกไป เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต สาย บุ ฟ เ ฟ่ ต์

 

ก็เข้ามา แสดง ความ คิด เห็น ที่ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการ ก ร ะ ทำของเจ้าของร้าน

เพราะลูกค้า ส า ม า ร ถ ตั ก แค่ ไหนก็ได้ ถ้ากินหมด อีกอย่างร้านไม่ได้ ร ะ บุ ว่าต้อง ตั ก กุ้ง กี่จาน

โพสต์

คอมเม้นต์

บุฟเฟ่ต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *