บุ๋ม ปนัดดา เผยถึงเหตุการณ์ผู้ชายมาจีบ แต่ต้องบอกเลิก

ส า ว ส ว ย รุ่นใหญ่ “บุ๋ม ปนัดดา” ล่าสุด ร่วม ร า ย การ โต๊ะ แ ช ร์ มหา ช น เผยถึง เ ห ตุ การณ์ผู้ชายมา จี บ

แต่ต้องบอก เ ลิ ก หลังฟัง เ ห ตุ ผลที่ฝ่ายชายจริงจังด้วยไม่ได้ เพราะนามสกุล ส า ว บุ๋มไม่ใหญ่สม ฐ า น ะ กัน

ทั้งที่นามสกุล “วงศ์ผู้ดี” ของ เ จ้ า ตัวเป็นนามสกุลเก่าแก่ แต่ฝ่ายชายไม่รู้จัก โดย บุ๋ม เล่าว่า

“เ ห ตุ ดั ง กล่าวเกิดตอนเป็น น า ง งามแล้ว พร้อมเผยที่มานามสกุล วงศ์ผู้ดี ของตัวเองเป็นนามสกุลเก่า

ที่ดูแลฝั่งประเทศไทยกับกัมพูชา เป็นนาม ส กุ ล พ ร ะ ร า ช ท า น มา แต่เขาไม่รู้จัก นามสกุลอาจจะไม่ใช่ระดับชั้น

ตอนเขามา จี บ เหมือนเขาเป็น ต ร ะ กู ล กลุ่ม นั ก การ เ มื อ ง ขับรถผ่านสะพานหนึ่ง เขาบอก ต ร ะ กู ล เขาทำสะพานนี้

แล้วเขาก็เริ่มจริงจัง ซี เ รี ย ส ผม ช อ บ คุณมากเลยนะ แต่ผมไม่สามารถจริงจังกับคุณได้ เพราะ ต ร ะ กู ล ผม

ต้องการให้ผม แ ต่ ง งานกับคนนามสกุลใหญ่โตพอๆกับผม ถามว่าแล้วเขานามสกุล ดั ง ไหม ณ ตอนนั้นก็คือ ดัง”

แต่คุณมองคุณค่าแค่นามสกุล เ ห ร อ เราเลยจับไหล่เขาแล้วบอกว่า ขอให้ โ ช ค ดี ขอให้ไปได้ดี แต่เรา จ บ กันแค่นี้นะ

ดิฉันให้เขาจอดรถ แล้วดิฉันนั่ง แ ท็ ก ซี่ กลับเลย ต้องขอบคุณเขาวันนั้นกลายเป็น แ ร ง บั น ด า ล ใ จ เรา

“ไม่เป็นไรนามสกุล กู ไม่ ดั ง แต่สักวันหนึ่ง กู จะ ดั ง ด้วยตัว กู เอง” เวลาที่คุยกับใครแล้วไม่ใช่จะตัดทันที

บุ๋ม ปนัดดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *