กระทิง ขุนณรงค์ และ บอล กัมมัญญ์ ยอมให้ DSI ตรวจสอบ

ยังไม่ จ บ กับ ค ดี แ ช ร์ Forex-3D ล่าสุด “กระ ทิ ง ขุนณรงค์” และ “บอล กัมมัญญ์” เ ปิ ด ใ จ ใน ร า ย การ โ ห น กระ แ ส

หลังถูก โ ย ง อ้ า ง เป็น พ่อทีมและลูกทีม แ ช ร์ ลูก โ ซ่ นี้ กระ ทิ ง เผยว่า เริ่มจากรุ่นพี่นิค แ ฟ น พี่สาวของ กระปุก พัชรา

ด า ร า ส า ว แ ฟ น กระ ทิ ง หรือ พี่ เ ข ย ของ แ ฟ น กระทิง ก็ไปเจอที่บ้านพี่นิค เจอ พี่รักษ์ (อภิรักษ์ โกฎธิ CEO Forex-3D ) ด้วย เห็นเขา เ ท ร ด อยู่

เขาถามมีใครสนใจไหม ด้าน บอล กัมมัญญ์ หรือ บอล จิตรภาณุ บอกว่า รู้จักผ่านๆ (กรรชัย โชว์รูปบอลร่วมเฟรมอภิรักษ์)

ถ่ายรูปด้วย เป็นรูปในงานเลี้ยง ขณะที่ กระทิง ยอมรับว่า ผมก็ไปงานนั้นแต่ไม่ได้ลงรูป เขาไม่เคย ซื้ อ ของให้

จึงถามกระ ทิ ง ว่า ไม่รู้เหรอว่าพี่ เ ข ย แ ฟ น มีหมายจับอยู่ กระ ทิ ง ตอบ ไม่รู้ แต่กระ ทิ ง ป ฏิ เ ส ธ ว่าไม่ได้ ชั ก ช ว น บอล , กระปุก และ โต๋

รวมอีก 14 คนก็ไม่ได้ ชั ก ช ว น ส่วนบอลก็รู้จักกับกระ ทิ ง แต่ไม่ได้ ชั ก ช ว น กัน ส่วนตัวบอลเองก็ไม่ได้ ชั ก ช ว น ใครต่อ

กระ ทิ ง กล่าวอีกว่า ผมลงไปแล้ว ผมได้ เ งิ น ปั น ผลแล้ว ข า ด ทุ น นิดหน่อยไม่เป็นไร คนไม่ได้หลายคน เลยไม่ได้ แ จ้ ง ค ว า ม

ส่วนบอล ตอนไม่ได้ เ งิ น ผมก็ถามตลอด พอ มั น ล่ ว ง เลยมานานก็ไม่น่าจะได้ รู้อีกที โ ด น จั บ ก็ ก ลั ว ก็ฟาด เ ค ร า ะ ห์ ไป

กรรชัย เผย คุณ พ ล า ด สุดๆ ฐานะเป็นพี่ ถ้าวันนั้นเลือกมา แ จ้ ง ความ จะเป็นกระบอกเสียงใหญ่ให้ผู้ เ สี ย หาย บางคนฆ่…า ตั ว ต า ย ต ร อ ม ใจ ต า ย ป่วย

แต่กระ ทิ ง กับบอล ยินดีให้ DSI ตรวจสอบ ถ้า ผิ ด จริง การเดินออกจาก ว ง การคือความรับผิดชอบผม ไม่อยากให้เรื่องเกิดแบบนี้

กระทิง-บอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *