เจอเด็กน้อย หลงทาง วิ่งฝ่าฝนบนถนนมืดเปลี่ยว

ทางผู้ใช้ เ ฟ ซ บุ๊ ค ชื่อว่า คุณอ้น ที่ได้เผย ค ลิ ป ของเด็กน้อย ใส่ชุดโกโกวา เดินอยู่ ข้ า ง ท า ง กลาง ฝ น ต กที่ทั้ง มื ด และ เ ป ลี่ ย ว มาก ที่ระบุว่า

ดูแลลูกหลานดีๆ เดิน ห ล ง ออกมาจากบ้านเป็น กิ โ ล ฝนก็ตก ต่อมาทราบว่าเป็น ค รู พ ล ศึ ก ษ า โรงเรียนบ้าน ด ง  เ ย็ น ม ห า ส า ร ค า ม

ชื่อว่า ครูอ้น ไอรัดดา ซึ่งมากับ แ ฟ น ส า ว  ชื่อโบว์ วิมล ที่กำลังเดินทาง ก ลั บ ไปกินข้าวกับแม่ที่บ้าน ยางชุม เ ห นื อ สุรินทร์

แต่ ร ะ ห ว่ า ง ทาง เส้นบ้านระหารกับบ้านแคนเกิด ด้วยความที่มี ฝ น ต ก ทำให้ทาง มื ด และ เ ป ลี่ ย ว มาก ก็เจอกับเด็กอยู่ ข้ า  ง ถนน ก็ตกใจมาก

ทีแรกก็คิดว่าเป็น แ ก๊ ง มิ จ ฉ า ชี พ ที่เอาเด็ก ห ล อ ก เพื่อ ป ล้ น เลยไม่กล้าลงรถ จึงโทร แ จ้ ง กู้ ภั ย พอ กู้ ภั ย มา ถึงจะกล้าลงไป ช่ ว ย เ ห ลื อ ยอมให้เด็กขึ้นมาบนรถ

แต่เด็ก ร้ อ ง ไ ห้ ตลอดน่าจะเพราะ ต ก ใ จ และได้บอกกับพวกตนว่า ห ล ง ท า ง แต่ ส า ม า ร ถ บอกทาง ก ลั บ บ้ า น ได้ จึงพาเด็กน้อยส่งถึงมือยายพร้อมกับ กู้ ภั ย เรียบร้อยแล้ว

ด้านยายเด็กเผยว่า ตนไปรับหลานมาจากโรงเรียน เลย ป ล่ อ ย ให้เล่นกับเพื่อน พอเย็นจะเรียกกินข้าวก็ไม่เห็นแล้ว จึงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยออกตามหา

ก็ต้องขอบคุณ ครูอ้น น้องโบว์ และ กู้ ภั ย ชุมพลบุรีด้วย หลังจากนี้จะ ดู แ ล หลานให้ดีกว่านี้ ด้านครูอ้นกับน้องโบว์เผยอีกว่า มารู้ทีหลังว่า น้องคนนี้เป็นลูกสาวของเพื่อนตน

ครูอ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *