ส่องบ้านหรู ธันวา เศรษฐีสปป ลาว

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก สุดฮอต อย่าง ธันวา สุริยจักร ที่เป็น ห ว า น ใ จ

ของ น า ง เ อ ก กรีน อัษฎาพร ซึ่งหนุ่มธันวานั้น มี สั ญ ช า ติ ลาว ไทย

เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส โดยด้านหนุ่มธันวา เข้าสู่วงการ บั น เ ทิ ง

จากการถูกผู้ จั ด ก า ร ด า ร า ชื่อดัง เอ ศุภชัย มาชักชวน จากนั้นก็ได้ขึ้นแท่นเป็น พ ร ะ เ อ ก แบบ เต็มตัว

ล่าสุดทางด้าน หนุ่มธันวา ได้พาไป เ ปิ ด บ้าน ห รู ที่สปป.ลาว เป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นอยู่มาตั้งแต่เด็ก

และปัจจุบันทางด้านครอบครัวของธันวาก็มี กิ จ ก า ร เปิดให้เช่าสนาม ฟุ ต บ อ ล และร้านอาหาร คา เฟ่

เป็น กิ จ ก า ร ที่พ่อแม่ของธันวานั้นรักมาก นอกจากนี้สาวกรีนกับหนุ่มธันวานั้น ค บ กั น มา

นาน 7-8 ปีแล้ว และผ่านบท พิ สู จ น์ช่วงลำ บ า ก ด้วยกันมาตลอด

บ้านหนุ่มธันวา

กรีน กับ ธันวา

หนุ่มธันวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *