ฮาย เปิดใจถึงสุขภาพ รู้สึกไม่สบายตัว

นัก ร้ อ ง ลูก ทุ่ ง ดั ง “ฮาย อาภาพร” เผยเรื่องสุขภาพ ใน ร า ย การ Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา ทางช่อง PPTV HD

โดย ฮาย เผยช่วงร่างกาย ร ว น อาจจะนอนน้อยหรืออะไร กินแล้วไม่ ถ่ า ย อยู่ 3 วัน มั น แน่น ค รั่ น เนื้อ ค รั่ น ตัว มึ น หั ว

หมุนไปหมดเลย เหมือนโลกหมุน ลืมตาไม่ได้ หมอ เ อ ก ซ เ ร ย์ ทุกสิ่งทุกอย่าง “หมอ เ ช็ ก แล้ว อู้หู อุ จ จ า ร ะ ถึงคอหอยนี่เลย

มั น ไม่ได้ ถ่ า ย 3 วัน ลำไส้มีแต่ อุ จ จ า ร ะ ทั้งนั้นเลย มีอย่างนี้ด้วยเหรอ แต่เรารู้สึกไม่สบายตัวเลย เราไม่ได้ ถ่ า ย แค่ 3 วันเอง”

นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ กล่าวถึงภาวะ อุ จ จ า ร ะ เต็มท้อง เป็นภาวะ ท้ อ ง ผู ก แบบหนึ่ง เราเจอ อุ จ จ า ร ะ อยู่เต็มลำไส้เลย

อุ จ จ า ร ะ ที่เข้ามาลำไส้ส่วนต้นจะเป็น เ ห ล ว แล้วจะค่อยๆ ดู ด น้ำกลับ จนถึงเป็นก้อนอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายล่าง

คนที่ท้องผูกหรือภาวะ อุ จ จ า ร ะ เต็มท้อง เต็มตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบน สา เ ห ตุ เป็นได้หลายอย่างของคนท้อง ผู ก เ รื้ อ รั ง

อาจเกิดจากการ บี บ ตัวของลำไส้ไม่ดี พฤติกรรมขับ ถ่ า ย เช่น อั้น อุ จ จ า ร ะ บ่อย จนหู รู ดทำงานไม่สัมพันธ์กันกับการ ถ่ า ย

บางคนไม่รับประทานผัก ผลไม้ เลย รับประทานแต่เนื้อสัตว์ แป้ง ก็ไม่มีกากใย หรือกินอาหารเสริม พวกแคลเซียม วิตามิน

เหล็ก ซิงค์ ทำให้ท้อง ผู ก ง่ายขึ้น หลีก เ ลี่ ย ง ก่อน รวมทั้ง คอลลาเจนด้วย ดื่มน้ำน้อยหรือเปล่า และต้องขับ ถ่ า ย ให้เป็นเวลา

โดย 80-90 เปอร์เซ็นต์เกิดจาก พ ฤ ติ ก ร ร ม การใช้ชีวิต ต้องเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ส่วนการกินยาระบาย วันหนึ่งต้องกินเยอะขึ้นเรื่อย

เป็นการ แ ก้ ผิ ด วิธี ต้อง แ ก้ ที่ ส า เ ห ตุ และฮายบอกอีกว่าไปตรวจสุขภาพประจำปี ยิ่งอายุมากยิ่งตรวจ บ่ อ ย เพราะออกคอนเสิร์ตเยอะ

การหายใจ มั น เปลี่ยน ต้องเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม การกินหมดเลย ตรวจหัวใจจะมาแล้ว น้ำตาล ไขมัน พ อ ก ตับ ซึ่ง อั น ต ร า ย มาก

ฮาย อาภาพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *