อ้อยใจ ผันตัวเป็นแม่ค้าขายยำ

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่ง ห ม อ ลำ ดัง อย่าง อ้อยใจ แดนอีสาน เจ้าของ อั ล บั้ ม ลูกทุ่ง เ บ ร ก แ ต ก

ที่หลายคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี ถือว่าอีกหนึ่งคนที่สร้าง สี สั น ให้กับวงการ บั น เ ทิ ง

ต อ น นั้ น เจ้าตัวนั้นได้รับค่า จ้ า ง หลัก แ ส น จากงาน ร้ อ ง เ พ ล ง แต่ ต อ น นี้ ทางด้าน อ้อยใจ

ได้ ผั น ตัวเป็นแม่ค้าอย่างเต็มตัว เนื่องจากไม่มีงาน ร้ อ ง เ พ ล ง จึงหันมาเข็น รถเข็น ข า ย ยำแหนม

บริเวณหน้าโลตัส พุ ท ธม ณ ฑ ล สาย 4 ตรงป้ายรถเมล์ เป็นประจำ ซึ่งบางวันก็ ข า ย ดี แต่บางวันก็ ข า ย ไม่ได้เลย

แทบไม่มี เ งิ น กินข้าว ปัจจุบันนั้น อ้อยใจ ใช้ ชี วิ ต เพียง ลำ พั ง และเคยถูกคน แ ป ล ก หน้า บุ ก เข้าบ้าน

ทำให้จำฝังใจ ที่มีบางวันไม่ ก ล้ า อยู่คนเดียว ต้องไปขอ แ ฟ น ค ลั บ นอนด้วย จากชีวิตตัวเองหลายคนอาจมองว่ามันคือ

ชี วิ ต ที่ ต ก ต่ำ แต่ตนไม่ได้ รู้สึ ก แบบ นั้น เพราะตน ข า ย ยำมานานแล้ว ก่อนที่จะเข้า ว ง ก า ร อีกด้วย

เมื่อก่อนก็ ร้ อ ง เ พ ล ง ด้วย ข า ย ยำด้วยจึงไม่ได้คิด อ ะ ไ ร มาก แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ อ้อยใจ จะ อ ด มื้ อ กิน มื้ อ แต่ก็ยัง ใ จ บุ ญ เ ลี้ ย ง หมาแมวเป็นสิบตัว

อ้อยใจ

ร้านยำ

ยำแหนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *