เปิดคฤหาสน์ ต๊อด ศิณะ หวานใจ พีค

สำหรับหนุ่ม ม า ด เ ซ อ ร์ ต๊อด ศิณะ ห ว า น ใ จ ของน า ง เ อ ก สาว พีค ภัทรศยา ที่มี โ ป ร์ ไ ฟ ล์ ไม่ธรรมดา

ซึ่งหนุ่มต๊อดนั้น เป็นลูกชายคนโตของ พ่อศิริพงษ์กับแม่เนตรนภิส กรรมการ ผู้ จั ด ก า ร ใหญ่ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ ฮาร์ดแวร์

รวมถึง เ น็ ต เ วิ ร์ ค ที่มีมูลค่านับ พั น ล้ า น บาท เรียกว่า เป็น ท า ย า ท ธุรกิจพันล้านเลย ปัจจุบันหนุ่มต๊อด มีอายุ 37 ปี

และยังมี ค ฤ ห า ส น์ 180 ล้านบาท ที่ดูสวยงามอย่างมาก ต่อมาทางด้านพีค ได้ออกมาเผยว่าหลังจาก ก ลั บ มา ค บ กันครั้งนี้ว่า

มีความ เ ข้ า ใ จ กันมากขึ้น แล้วต๊อดก็เป็นคนใช่ ไม่ได้มองใครแล้ว และขอ เ รี ย น รู้ กันไปก่อน ก็อยากจะใช้ ชี วิ ต กับต๊อดไปนานๆ

จากนั้นได้เผยคำที่หนุ่มต๊อดใช้ จี บ ตัวเอง ด้วยความที่ชอบดู พ ร ะ จั น ท ร์ แต่วันนั้นไม่เห็น จึงถามหนุ่มต๊อดว่า เห็น พ ร ะ จั น ท ร์ ไหม

แล้วหนุ่มต๊อดได้ ต อ บ ก ลั บ ว่า ดวงจันทร์อยู่ไหนไม่รู้ แต่ ด ว ง ใ จ อยู่นี่ ส่วน ซิ ง เ กิ ล เพลงแรกของสาวพีคจะมีมาให้ฟังเร็วๆนี้

ด้านต๊อดนั้นก็เคยทำงานในวงการบันเทิงมาบ้าง ทั้งถ่าย แ บ บ โฆษณา แต่ที่ แ จ้ ง เ กิ ด เลย เป็นงาน ล ะ ค ร เรื่องน้องใหม่ ร้ า ย บริสุทธิ์

หนุ่มต๊อด สาวพีค

พีค กับ ต๊อด

บ้านต๊อด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *