เอ​ เผย​ เลิกปั้นเด็ก​ เปิดใจในรายการแฉ

เ ปิ ด ใ จ ครั้งแรกใน ร า ย การ แ ฉ สำหรับ นัก ปั้ น มือ ท อ ง “เอ ศุภชัย” โดย มดดำ ถามว่า วันดีคืนดีดู น า ง เอก ยังไม่ทันจะ ถ อ น ทุ น ค่ า หน้าคืนเลย

เขาไปจากคุณแล้ว เอ ศุภชัย ยอมรับว่า “จริง (มดดำ : เห็นแล้วเป็นยังไง) ก็ทำใจ เข้าใจในทุกอย่าง เราปรับ ม า ย ด์ เ ซ็ ต ตัวเองให้ได้

ทุกอย่างไม่มี ปั ญ ห า เลย ปั้นคนหนึ่งก็ 3-4 ล้าน หมดมากสุดก็ 5-7 ล้านก็มี (มดดำ : บางคน ทุ บ ถึง 4 รอบ) บางคนจมูกต้องไป 5 รอบ

ถึง 10 รอบก็มี เหนื่อยมากอยู่ตรงนี้มา 25 ปี อยากมีความ สุ ข แล้ว อยากใช้ เ งิ น ที่เราหามา อยากทำประโยชน์ให้สังคม

เราช่วยได้เราก็จะช่วย วันๆ ต้อง แ ก้ ปั ญ ห า ทุกคน ทำไปเรื่อยๆ ห นั กๆ ก ลั ว วันหนึ่งจะเป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ในบ้านมีทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย

บางทีเราดูแลไม่ไหว ต้องให้เพื่อนมา อ บ ร ม ต่อ (ชี้ไปที่มดดำ) จะบอก มึ ง ไปบ้านพี่มดดำเลย” มดดำ เ ม้ า ธ์ ว่า “เด็กบางคนไป โ ด น ตี หน้ามา

เพราะเรื่องไป แ ย่ ง แ ฟ น เขา น า ง ก็เอามารักษา เอามาใส่ฟัน” และได้ เ ล่ า ถึง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ตอน ม.2-ม.3 เห็นเพียงรูปด้านข้าง

รู้เลยว่าเด็กคนนี้มีอนาคต ก็บินเลย ปี น รั้วโรงเรียนไปหาน้องณเดชน์ พอดี บ้าน ณเดชน์ อยู่ซอยเดียวกับบ้าน “เวียร์ ศุกลวัฒน์”

เลยไปหาคุณแม่เวียร์ให้ช่วยพาไปบ้านณเดชน์ ไปหาแม่แก้ว ส่วนเวียร์ก็ เ ห นื่ อ ย มาก เพราะเขาไม่อยากเป็น ด า ร า เขาเป็นวิศวะ

คุณแดง ช อ บ เวียร์มาก เรียกมาดูตัวก็ไม่มา แม่ต้องช่วยพาเวียร์มา เราเอา ช่ า ง หน้าผม ดั ก รอสนามบิน ล า ก เวียร์ไปเลย

พาหลายๆคนทำหน้า ซ่ อ ม หน้า บางคนทำเสร็จไป 6 เดือน ยังไม่ทัน ถ อ น ทุ น คืนเลย เอ บอกว่า อยู่กับเราแล้วอาจ มายด์ เ ซ็ ต ไม่ตรงกัน

ที่อื่นอาจจะมีมายด์ เ ซ็ ต ที่ตรงกันมากกว่า เราก็ยอม เขาคง ลำ บ า ก ไม่งั้นเขาไม่ ดิ้ น ร น ถามว่าพี่เอ แ อ บ ช อ บ คนที่ตัวเองปั้นบ้างไหม

ทุกคนเราต้องชอบก่อน แต่ต้องมีขอบเขตตัวเองในการชอบ (มีชอบเด็กตัวเองเกินขอบ เ ข ต ไหม) ไม่มี ไม่มีชอบเด็กตัวเอง

เอ ศุภชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *