ดราม่าเพื่อนบ้านทวงเครดิตดอกไม้ประจำชาติ ละคร โป๊ป เบลล่า

หลังจากมี โ ป ส เตอร์ โ ป ร โ ม ต ภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส 2” โดยเป็นภาพคู่ของ พ ร ะ น า ง โป๊ป-เบลล่า

มีดอกลำดวนกระ จ า ย ทั่ว พร้อมข้อความว่า “ดอกลำดวนแทนความ รั ก ที่ ยั่ ง ยื น” ก็เกิด ด ร า ม่ า เ ดื อ ด

เ ดื อ ด แบบข้ามประเทศ ซึ่ง โ ป ส เตอร์ ส ว ย งามน่า รั ก มาก แต่ชาวกัมพูชาบางส่วนไม่ พ อ ใจที่นำ

“ดอกลำดวน” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของตนมาใช้ใน โ ป ส เตอร์ โดยแสดงความคิดเห็นประมาณว่า

“ขอขอบคุณสำหรับการส่งเสริมดอกไม้ประจำชาติของเราให้โลกรู้ แต่ครั้งหน้าอย่าลืมให้ เ ค ร ดิ ต ด้วยนะคะ

และ โ ป ส เตอร์ควรจะเป็นเหมือนภาพนี้ ขอเตือนว่าอย่าลืมวัฒนธรรมของตนเอง หรือราก เ ห ง้ า ของตนเอง

ถ้ายังไม่รู้ ก็เข้าไปค้นหาบน กู เ กิ ล ได้นะ” พร้อมแนบรูปตัดต่อดอกราช พ ฤ ก ษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

ทำให้มีชาว เ น็ ต กัมพูชาอีกหลายๆคนตามมาแสดงความคิดเห็นในเชิง ติ ติ ง และ เ ค ล ม ดอกลำดวนกันเพียบ

ทำให้ชาว เ น็ ต ไทยไม่ยอมแพ้ออกมาตอบ โ ต้ ว่าทำไมต้องเอาเรื่องดอกไม้มาเป็นประ เ ด็ น แถมยังเป็นดอกไม้

ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และยังมีขนมที่ชื่อว่า “ขนม ก ลี บ ลำดวน” อีก หากรู้จะไม่ ด ร า ม่ า ไปมากกว่านี้หรือ?

โป๊ป เบลล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *