แฟนคลับแห่ส่องเลขฝาโลง โป๊งเหน่ง

ณ ศาลาสหสามัคคีธรรม วัดช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ญาติและครอบครัวตั้งบำ เ พ็ ญ กุ ศ ล ศ พ

“โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม หรือ นายวลัชณัฏฐ์ ก้องภพฐิตารีย์” ด า ร า ศิ ล ปิ น ต ล ก ชื่อ ดั ง ที่ เ สี ย ชี วิ ต

มีศิลปิน ต ล ก แต่งหน้า ศ พ ฟรีจากสมาคมศิลปิน ต ล ก แห่งประเทศไทย มาแต่งหน้า ศ พ ให้กับโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม

ก่อนจะมีพิธี ร ด น้ำ ศ พ ซึ่ง ร่ า ง ของโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม แต่งกายในชุดสีขาวทั้งชุด ส่วนบรรยากาศบริเวณโดยรอบ

จัดตั้งเต็นท์เครื่องเสียงกับโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้สำหรับประชาชน และจัดเตรียมสถานที่บริเวณเนินศาลาให้ ส ว ย ง า ม

นายยูโร อายุ 22ปี ลูกชายของโป๊งเหน่ง เผยว่า สำหรับการ จั ด งาน พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ศ พ ของคุณพ่อจะ ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม

ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. จนถึง 16 ก.ค. และ ฌ า ป ณ กิ จ วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. โดยทุกคืนหลังเสร็จ พิ ธี ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม

จะมีการจัดมินิการแสดงของ ศิ ล ปิ น ด า ร า ตลกทุกคืน โดยคืนวันที่ 16 ก.ค.มี ค อ น เ สิ ร์ ต ของศิลปินตลก ด า ร า นัก ร้ อ ง

ซึ่งจะเป็นการ จั ด งานวันคล้ายเกิดให้กับ โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ที่จะ ค ร บ ร อ บ วันเกิด 19 ก.ค. อายุครบ 57 ปี

สำหรับเลขฝา โ ล ง ศ พ ที่บรรจุ ร่ า ง ของโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม คือ เลข 83 งานนี้บรรดา เ ซี ย น ห ว ย ไม่พลาดเช่นเดิม

เลขฝาโลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *