แซมมี่ ร่วมรำถวาย ปู่พญานาค

สำหรับ น า ง เ อ ก สาว แซมมี่ เคาวเวลล์ ร่วมรำ บ ว ง ส ร ว ง ถ ว า ย พ่อปู่ พ ญ า น า ค ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นบริเวณ

แ ล น ด์ ม า ร์ ค พญานาค ริมฝั่งโขง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7/7/65 เวลา 17.30 น ที่สวมใส่ชุดผ้า ซิ่ น ไ ห ม ยก ขิ ด ลายนาค

โดยรำร่วมกับนางรำ 8 ชนเผ่า จาก 3 อำเภอ และมีประชาชนร่วมงานกว่า 1 พันชีวิต ซึ่งร่ายรำด้วยความอ่อนช้อย

ท่ามกลางความ ศ รั ท ธ า ของชาวบ้านในพื้นที่ เรียกว่าสร้างความ ตื่น ต า ตื่ น ใ จ เป็นอย่างมากให้กับ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว

และมี ฝ น ต ก หนักตลอดทั้ง แต่พอเริ่ม พิ ธี บ ว ง ส ร ว ง จู่ๆฝนที่เทลง ก ลั บ หยุดตกและมีสายรุ้ง ป ร า ก ฎ ขึ้น ราวกับ ป ฏิ ห า ริ ย์

อีกทั้งก่อนจะจัดพิธี บ ร ว ง ส ร ว ง ช่วงบ่ายนั้น ได้จัดพิธี บ ร ว ส ร ว ง เทวดา 15 ชั้นฟ้า 16 ชั้นดิน 14 ชั้น บั น ด า ล

ระหว่างที่ พ ร า ห ม ณ์ อาจารย์ต่อเข็ม น า ค ร า ช ได้ประกอบพิธีโต๊ะ เ ค รื่ อ ง เ ซ่ น ชุดใหญ่ ได้มีคนจุด ธู ป ม ง ค ล บนผลไม้ส้มโอ

เผยให้เห็นเลข 3 ตัว คือ 299 แบบ ชั ด เ จ น ที่ทำเอาบรรดาคอ ห ว ย นำมาตี เ ล ข ได้ 229 299 292 เลขท้าย 2 ตัว 29 – 92

แถมยังมีเลขประจำตัวพ่อปู่ พ ญ า น า ค 79 – 97 พร้อมกับไป เ สี่ ย ง โ ช ค ซื้อ ล๊ อ ต ต า รี่ ในงวดที่ 16/07/65 จน เ ก ลี้ ย ง แผงทีเดียว

แซมมี่

รำถวาย

เลขธูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *