เมฆ นอนติดเตียงเป็นปี หนี้เป็นล้าน

เป็นการ ตั ด ข า ด กับโลกภายนอกอย่าง แ ท้ จริง สำหรับ อ ดี ต พ ร ะ เ อ ก ร้อย ล้ า น อย่างคุณเมฆ วินัย ไกรบุตร

เพราะว่าคุณเมฆไม่สามารถพูดกับใครได้เลย เนื่องจากโรค ตุ่ ม ห น อ ง ได้กลับมาอีกครั้งแรก รอบนี้เรียกได้ว่า ห นั ก สุดๆ

เพราะว่า เ น่ า ทั้งตัวคุณเมฆ เผยว่า หายไปเป็นปี เพราะว่า ตุ่ ม ห น อ ง ขึ้นเป็นพันเม็ด ทำให้มีทั้งน้ำเหลือง

และ เ ลื อ ด ทั้งตัว แถมยัง เ ห ม็ น กันทั้งบ้านเลย เพราะวันหนึ่งขึ้นเป็นร้อยๆเม็ดเลย ขนาดเล็บมือยัง ห ลุ ด ออกมา

หยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยได้ เพราะว่าผิวบางมาก สาเหตุที่ทำให้ โ ร ค กลับมา เพราะว่าฉีดวัคซีน โ ค วิ ด เข็มที่ 2 ไป

ฉีดไม่ถึง 10 วัน ภูมิมัน เ ด้ ง ทำให้ เ กิ ด อาการคันมากกว่าเดิม ตอนนั้น ช็ อ ก กันทั้งบ้านเลย ปิดโทรศัพท์ไปเกือบปี

เพราะว่ามือกดโทรศัพท์ไม่ได้ มั น เ ล ะ ไปทั้งตัวเลย อาการตอนนี้เริ่มดีขึ้น แต่เป็น ห นี้ เพราะว่า

กู้ เ งิ น มารักษาตัว ข า ย รถ เ มี ย ไป และให้น้องไป กู้ มาอีกล้านหนึ่ง และก็มียืมคุณหนุ่ม คงกะพันมาด้วย

3 แสน บ า ท ตอนนี้ก็พยายามตาม ป ล ด ห นี้ ข า ย ของออนไลน์ ไปไหนก็ไม่ได้ เพราะ เ ท้ า เป็นตุ่ม

อีก 2-3 เดือนจะดีขึ้น หมออยากจะให้ ล ด ยา ถ้า ล ด ยา ก็จะทำให้ตุ่มขึ้นมาอีก ตอนนี้ ค่ า ใช้ จ่ า ย

เยอะมาก จึงพยายามหายให้เร็วที่สุด ยืนยันว่าไม่ขอรับบริจาค แต่ถ้าอยากช่วยก็ให้สนับสนุน สิ น ค้ า ได้

เมฆ วินัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *