กรมอุตุฯ เตือน 35 จังหวัด

กรม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา พ ย า กรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 3 ก.ค.2565 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง

บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก เ ฉี ย ง เหนือ และภาคใต้ ฝั่ ง ตะวันตก โดยมีฝนตก ห นั ก มากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก

ขอให้ประชาชนบริเวณ ดั ง กล่าวระ วั ง อั น ต ร  า ย จากฝนตก ห นั ก และฝนที่ตกสะสม อาจทำให้ เ กิ ด น้ำท่วม ฉั บ พลันและน้ำป่า ไ ห ล หลากได้

และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ พ า ยุ โ ซ น ร้อน “ชบา” ปก ค ลุ ม ประเทศจีนตอนใต้ มี ม ร สุ ม ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้าง แ ร ง พัดปก ค ลุ ม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อ่ า ว ไทย

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้าง แ ร ง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณ อ่ า ว ไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ชาวเรือควรระ มั ด ระ วั ง หลีก เ ลี่ ย ง การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะ น อ ง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอั น ด า มั น ตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้ ของทุกภาคของประเทศไทย

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานี

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก ถึง ห นั ก มากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา

กรุงเทพมหานครและปริ ม ณ ฑ ล มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *