เจนนี่ เผย มือสั่นหมดแล้ว หลัง น้องยูจินให้โชคเต็มๆ

ทางด้านคุณแม่ ลู ก อ่ อ น อย่าง เจนนี่ ได้ ห ม ด ถ้า ส ด ชื่ น ที่เพิ่ง ค ล อ ด ลูกสาว น้องยูจิน

ที่มาเป็น แ ก้ ว ต า ด ว ง ใ จ ของเธอ และ ส า มี ยิว ฉัตรมงคล เรียกว่า เป็น ส ม า ชิ ก ใหม่ของบ้าน

และได้รับทั้งความ รั ก และความ น่า เ อ็ น ดู ของครอบอีกด้วย แล้วต้องบอกว่า เกิดมา เ ส ริ ม ความ รั ก

และความ เ ฮ ง ให้กับคุณแม่จริงๆ สำหรับ น้องยูจิน ลูกสาวของเจนนี่ ที่เพิ่งจะ ลื ม ต า ดู โ ล ก

เมื่อช่วง สั ป ด า ห์ ที่ผ่านมา มีความ น่ า รั ก และ ถ อ ด แบบคุณพ่อ ยิว ฉัตรมงคล มาอย่างแบบ เ ป๊ ะๆ

ล่าสุดทางด้าน เจนนี่ ได้เผยว่า ลูก ส า ว ให้ โ ช ค เต็มๆ เพราะเจ้าตัว ถู ก ร า ง วั ลไปเต็มๆ จากการที่นำเลข

เ ว ล า เ กิ ด ของลูกสาว น้องยูจิน ไป เ สี่ ย ง โชค ที่ทำเอาคุณแม่ เจนนี่นั้น มื อ สั่ น ทีเดียว พร้อมกับเผยว่า

จะซื้อ ท อ ง เป็น ข อ ง ข วั ญ ให้กับลูกสาว น้องยูจินอีกด้วย  งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ

ต่างเข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น และ ยิ น ดี กันอย่าง ล้ น ห ล า ม

โพสต์

เฟซบุ๊คเจนนี่

ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *