นุ้ย รำถวายครั้งแรก องค์ลง

ทางด้าน นั ก แ ส ด ง สาว นุ้ย สุจิรา กับ ส า มี ปอนด์ ชยพล ที่จัด ท ริ ป เที่ยวของ ค ร อ บ ค รั ว ได้เดินทางไป

เ ยื อ น ป ร ะ เ ท ศ เพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว ที่สุด แ ส น จะ แ ฮ ป ปี้ และยังมีโอกาสไป มู เ ต ลู เพื่อ ข อ พ ร ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ล่าสุด ทางด้านหนุ่ม ปอนด์ ส า มี ของนุ้ย ได้เผย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เรียกว่า ต้อง ข น ลุ ก กันทีเดียว ซึ่งเป็น ค ลิ ป

ขณะที่ ภ ร ร ย า กำลังเข้า พิ ธี บ ร ว ง ส ร ว ง รำ ถ ว า ย พ ญ า น า ค ที่ วั ด สินไชยาราม ร่วมกับน้องๆที่ จ้ า ง มารำ

ทั้งนี้ด้าน ปอนด์ ได้เอ่ย แ ซ ว นุ้ยว่า ไหนตอน แ ร ก จะรำตามน้องๆ แต่ ก ลั บ รำนำหน้าน้องๆ ซะแล้ว

ที่เรียกว่าเป็นการเปิด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใหม่ก็ว่าได้ กับคำว่า อ ง ค์ ล ง ที่ ต อ น นั้ น รั บรู้ ทุกอย่าง แต่ ค ว บ คุ ม ตัวไม่ได้

พอใกล้จะ จ บ การรำ บ ร ว ง ส ร ว ง สาวนุ้ยก็ค่อยๆ นั่ ง ล ง แล้ว ย ก มื อ ไหว้ หลังจากนั้นก็มี อ า ก า  ร เ ห นื่ อ ย ห อ บ

จนคนที่อยู่ใน พิ ธี ต่างเข้ามาช่วย พ ยุ ง และหาน้ำให้ ดื่ ม และได้ระบุว่า ไม่ เ จ อ กับตัว ก็คงไม่ เ ชื่ อ ขณะเดียวกันสาวนุ้ย

เข้ามา แ ส ด ง ค ว าม คิดเห็นใต้โพสต์ของ ส า มี ว่าให้ ป รึ ก ษ า ก่อนลง งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ

ต่างเข้ามา อ นุ โ ม ท น า กันอย่างล้นหลาม พร้อมกับ ชื่ น ช ม ความ ง ด ง า ม ของสาวนุ้ยตอนรำ

นุ้ย กับ ปอนด์

ไอจีหนุ่มปอนด์

นุ้ย สุจิรา

ชมคลิป..คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *