ครูเบียร์ ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์หนัก หลังทะเลาะ เนเงิน

หลังจากที่ “เน เ งิ น เจตริน ศ รี สั ง ข์” ได้ออกมา โ พ ส ต์ ยอมรับมี ปั ญ ห า กับ “ครูเบียร์ นุติญา”

และได้นำ ด อ ก ไม้พร้อม แ ห ว น เ พ ช ร เพื่อ ง้ อ ขอ คื น ดีกลาง ไ ล ฟ์ ส ด แต่กลายเป็น ด ร า ม่ า

หาว่าสร้างคอน เ ท น ต์ สร้างกระ แ ส แถมยังมีคน โ ย ง ไปถึง ส า ว เจนนี่ รัชนก ที่เพิ่ง ค ล อ ด ลูกพอดี

ทำให้ครูเบียร์ อ อ ก มา ไ ล ฟ์ ส ด ชี้ แ จ ง ประ เ ด็ น นี้ พร้อม ย ก มือ ไ ห ว้ ข อ โ ท ษ “ใครที่เข้าใจ ผิ ด

หรือเข้าใจยังไง ข อ โ ท ษ จริงๆ ขอ ย อ ม รับ ผิ ด เพียงคนเดียว ไม่ได้มี เ จ ต น า อย่างอื่นเลย

วันที่ ไ ล ฟ์ ส ด ก็พยายาม ห นี กล้อง ไม่รู้ว่า เน เ งิ น จะถือดอกไม้และ แ ห ว น มา ง้ อ ในวันนั้นด้วย

ส่วนเรื่องที่ ท ะ เ ล า ะ ก็ไม่ได้สร้างกระ แ ส หรือคอน เ ท น ต์ อะไร และก็ไม่ได้อยาก ท ะ เ ล า ะ กัน

และ ยื น ยั น ว่าไม่ได้พยายาม ก ล บ ข่ า ว เจนนี่ ค ล อ ด ลูก และยัง เ อ็ น ดู น้องยูจินด้วย”

ครูเบียร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *