อัจฉริยะ เจอหลักฐานคราบเลือดของแตงโมบนเสื้อผู้ต้องหา

ยังคงมีการค้นหาความจริงกันต่อไป สำหรับนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม

พร้อมกับชุดประดาน้ำ เพื่อไปงมหาวัตถุพ ย า นหลักฐานของคดีแตงโม โดยส.ส.เต้

ก็ได้เดินทางไปด้วย พร้อมมีการจุดธูป 36 ดอก เพื่อไหว้ขอพร ก่อนที่จะเริ่มภารกิจ

การนำโดรนลงไปสำรวจใต้น้ำ ซึ่งนายอัจฉริยะเผยว่า จะมีการค้นหาทั้ง 3 จุด

จะประกอบไปด้วย ท่าทราย วัดค้างคาว และ วัดเขมาภิรตาราม ซึ่งทั้งสามจุดมา

จากข้อมูลดาวเทียม โดยโดรนใช้ 2 เครื่อง เพื่อค้นหามีด หรือที่เปิดขวดไวน์

โดยคาดหวังว่าถ้าหากมีการทิ้งลงน้ำจริง ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ต้องเจอ ใช้เวลา

ค้นหาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเชื่อว่า บาดแผลที่ขาของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ

น่าจะเกิดจากของมีคม ซึ่งคนที่ทำคงไม่เอามีด ก ลั บ บ้าน เพราะไม่งั้นจะมีคราบ เ ลื อ ด

ง่ายสุดคือทิ้งน้ำโดยคราย เ ลื อ ด ของแตงโม 2 จุดอยู่บนเสื้อของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่พูดเก่งๆ

และก็มีดีเอ็นเอตรงกันกับแตงโม ซึ่งข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานรัฐ อยู่ที่ว่าตำรวจจะใส่ไปใน

สำนวนแล้วส่งให้อัยการหรือไม่ ส่วนรูปภาพของบังแจ็คไม่ได้ใช้เลย เพราะว่ามีข้อมูลมากกว่า

บังแจ็ค แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อน ไม่งั้นจะเป็นหลักฐานเท็จ พร้อมกับยืนยันว่า

สิ่งที่ทำไม่ใช่การสร้างพ ย า นหลักฐานเท็จ มีหลักฐานจับต้องได้พอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *