หม่ำ เปิดใจถึงสาวที่เชียงราย

ห นุ่ ม แจ๊ส พร้อม ภ ร ร ย า ได้เปิด ร า ย การใหม่ รส วิ ว า ห์ EP.1 โดยได้ เ ชิ ญ หม่ำ จ๊ ก ม ก มา เ ปิ ด ร า ย การให้

โดยการประ เ ดิ ม นั่งรถ เ บ น ซ์ ห รู 10 ล้ า น บ า ท ได้ ช ว น แขกรับ เ ชิ ญ พูดคุยเรื่อง ร า ว ชีวิต รั ก ต ล ก ซุ ป ต า ร์

ได้ เ ล่ า ว่า เคยเจอ ส า ว ตอนอายุ 15-16 ปี แค่ไป ช อ บ เขา เป็น รุ่ น พี่กับ เ มี ย ด้วย ก็ทักทายกันแบบเพื่อนตลอด

แล้วก็ได้มา เ จ อ รุ่ น น้องเขาคือ เ มี ย กู เมื่อก่อนเขาชื่อ มืด ไม่ใช่ มด จะเรียกเขาก็ เ อ็ น ดู ไม่มีใครรู้ว่าชื่อ มืด

ก็ ปิ๊ ง กันตอนอายุ 17 ปี พ่อแม่เขาไม่ได้ ช อ บ เราหรอก แล้วเขาก็ ต า ม มาที่กรุงเทพฯ ลำ บ า ก มากตอนนั้น

พ่อแม่เขาตามหา เขา โ ก ร ธ ม า ก ตอน ท้ อ ง ลำ บ า ก เราอยู่วงดนตรี เขา เ ต้ น ห า ง เครื่องด้วย ก็ต้อง ล า ออก

ยังเป็น ค ณ ะ เล็กๆงานก็ไม่ค่อยมี เ จ้ า ของห้อง เ ช่ า เ จ๊ ยุพิน เขาดีมาก แ อ บ คื น ค่ า เ ช่ า มาให้ เขา ส ง ส า ร

พอเริ่มๆมีชื่อ เ สี ย ง แล้วก็มีผู้หญิงเข้ามา แต่เชียงราย มั น ติ ด พั น เขาเป็น แ ข ก มาเที่ยวไง แต่ก็มากับแม่เขา

ทุกวันนี้ ท ะ เ ล า ะ กันเพราะโต๊ะสนุ๊ก แจ๊สเลย เ ล่ า ว่า เวลาน้าหม่ำทำเซอร์ ไ พ ร์ เ มี ย วันสำคัญก็มีดอกไม้ช่อใหญ่นะ

ส่วนเรื่องที่เชียงราย หม่ำ เ ล่ า ว่า “เ มี ย ไม่ รั บ ข้าว รั บ น้ำ ต ร อ ม ใจ ทำยังงี้ต้อง เ สี ย ใครสักคนเพื่อให้ทุกอย่างโอเค

ไม่ งั้ น เ มี ย ต า ย แน่ ไม่งั้นลูกชายก็ต้อง ต า ย ด้วย มั น ไม่ได้กินนม ต้องเลือกแล้ว แต่ก็ ฝื น ใจมาก แต่ก็เดินออกมา

แต่ถามว่าถ้าเห็น เ มี ย ตัวเองอยู่กับคนอื่น ก็คงทำใจได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้มองใคร ขี้ เ กี ย จ เ อ า สายตาไป โ ก ห ก เมีย

หม่ำ จ๊ ก ม ก-ภ ร ร ย า

แจ๊ส-ภ ร ร ย า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *