ลาล่า ธัญญ่า รำถวายปู่ศรีสัตตนาคราช

เลข เ ก ลี้ ย ง แ ผ ง แน่นอน!! เมื่อสองนักร้อง ส า ว ลูก พ ญ า น า ค อย่าง “ลาล่า อาร์สยาม”

และ “ธัญญ่า อาร์สยาม” ได้ ไ ล ฟ์ ส ด รำ ถ ว า ย ปู่ ศ รี สั ต ต น า ค ร า ช ณ ลาน เ ท ว า

มูลนิธิสุบิน นิ มิ ต (คุ้ ม นะหน้า ท อ ง) เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 ซึ่งได้บอกว่า บุ ญ ที่ได้ทำมา

วันนี้ลูกหลานได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ได้รำ ถ ว า ย เ ท พ เ ท ว า รำ ถ ว า ย อ ง ค์ ปู่ สมใจแล้ว

หลังจาก เ ส ร็ จ พิ ธี ก็ได้เผยภาพของทั้ง ส อ ง ส า ว จั บ ลูกปิงปองจาก ไ ห ท อ ง คำ

เ สี่ ย ง โ ช ค ให้เลข เ ด็ ด แ ฟ น ห ว ย โดย ส า ว ธัญญ่า จั บ ลู ก ปิงปองได้ เ ล ข 5-2-1

ตรงกับ เ ล ข ธู ป 521 แต่ก็มีบางคนเข้ามาคอม เ ม น ต์ บอกมองเห็น เป็น เ ล ข 5-2-2 ก็มี

ขณะที่ ลาล่า จั บ ลู ก ปิงปองได้ เ ล ข 3 ตัว 2-6-3 ส่วน เ ล ข ธู ป ได้แก่ 8-5-7

ธัญญ่า

ลาล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *