ก็อต ถอยรถบีเอ็มป้ายแดงให้ บุ๋ม

สาย เ ป ย์ ตัว จ ริ ง “ก็อต อธิป อ นั น ท วรรณ” ห ว า น ใ จ ของ พิ ธี ก ร และ นั ก แ ส ด ง ส า ว “บุ๋ม ปนัดดา ว ง ศ์ ผู้ดี”

ที่ล่าสุด ได้ ถ อ ย รถยนต์บีเอ็ม ดั บ เบิลยูมา จ อ ด ให้ ส า ว บุ๋มถึงบ้าน แ ถ ม ชื่อรถก็ โ อ น ให้เป็นชื่อของ บุ๋ม

บุ๋มเองไม่รู้เลยจริงๆ ซึ่งปกติจะเป็นคนไม่ให้อะไร จุ ก จิ ก กระเป๋า แ บ ร น ด์ เนม เขาก็บอกว่าพี่ไม่ ค่ อ ย ใช้

จิ ว เ ว ล รี่ ก็ไม่ ซื้ อ ให้นะ ให้ทีเดียวชิ้นใหญ่เลย แต่ที่ ซื้ อ ให้คิดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้เคย บ่ น ว่าไม่มีรถ ขั บ เล่น

ปกติไปไหนก็มีคน ขั บ ให้ตลอด เขาเป็นคนที่ ใ ส่ ใ จ คำพูดเรามาก แต่เขาก็ไม่ เ ค ย มา สั ญ ญ า ว่าจะ ซื้ อ ให้นะ

ครั้งก่อน โ น้ น ก็ให้ที่ดินที่ภูเก็ต ปีที่แล้วให้ที่ดินที่ปราจีนบุรี ปีนี้เป็นรถ ส่วน อ น า ค ต เราทั้งคู่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว

คือเราก็อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้ว ไม่ได้ ปิ ด บั ง อะไร เขาก็ทำงาน เราก็ทำงาน เขาไม่ เ ค ย พูด เพราะเขารู้

ว่าเรา ดู แ ล ตัวเองได้ อย่างลูกๆ เขาก็ ย้ า ย มาอยู่กรุงเทพฯ เราก็ ช่ ว ย กัน ดู แ ล งาน แ ต่ ง ก็คงไม่มี จั ด แล้ว

ตัวเขาเองก็ได้เข้าไป ข อ คุณแม่บุ๋มแล้วด้วย คือเราเป็นแม่คนแล้ว จะทำอะไรเราก็ต้องทำให้ถูกต้อง

ให้เขาเห็นว่า ค บ กับใครก็ต้องเข้าตาม ต ร อ ก ออกทางประตูและคิดว่าคงมีการ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส ก็พอ

เราก็ เ ค า ร พ กันและกัน ช่ ว ย กันสร้าง แต่ ชี วิ ต คู่ ก็ต้องให้ความเป็น ส่ ว น ตัว ซึ่ ง กันและกันด้วย

บุ๋ม ปนัดดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *