แต้งค์ ลั่นถึงแม่แตงโม ตั้งสติ หลังฟังคนไม่สนิท

ถึงกับต้องออกมาพูดบ้าง สำหรับหนุ่มแต๊งค์ พงศกร ได้โพสต์ผ่าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัวถึง

คุณแม่ภนิดา ศิระยุทธโยธิน คุณแม่ของแตงโม หลังจากที่ช่วงนี้เรื่องราวของแตงโม ก ลั บ ม า เป็นที่ พู ด ถึ ง อีกครั้ง

ทั้งเรื่องของโทรศัพท์ ภาพ ถ่ า ย บ น เ รื อ ที่ ห ลุ ด ออกมา รวมทั้งการ ถ อ น ตั ว ของท น า ย เดชา

หนุ่มแต๊งค์ได้ เ ตื อ น คุณแม่ให้ตั้ง ส ติ ป รึ ก ษ า คนใกล้ตัวก่อน ไม่ว่าจะเป็น ญ า ติ แม่หรือ ญ า ติ ของพ่อแตงโม

ฟังคนใกล้ตัวบ้าง เพราะ ต อ น นี้ รอบตัวคุณแม่มีแต่คนที่ไม่รู้จักที่ พ  ย า ย า ม แนะนำคุณแม่ไปในทางต่างๆนานา

กลัวจะหนี เ สื อ ปะ จ ร ะ เ ข้ พร้อมแฮชแท็ก ด่ า กันไปก็เท่านั้น ช่ ว ย กั น คิดดีกว่า ทำเอาบรรดา แ ฟ น ค ลั บ แตงโม

ต่างเข้ามาเห็นด้วย และ แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันรวมทั้งเหล่า ด า ร า นัก แ ส ด งในวงการ บั น เ ทิ ง เช่น

คุณหนิง ปาณิตา เป็นต้น ที่สำคัญ หนุ่มเบิร์ด คนรักของแตงโม ก็เข้ามา ก ด ไ ล ค์ โพสต์ของหนุ่มแต๊งค์ด้วย

นับว่าเป็นตัว แ ท น ห มู่ บ้ า น เลยจริงๆ หลังจากที่คุณแม่เห็นโพสต์แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้อง ติ ด ต า ม ต่อไป

คุณแม่แตงโม

แต้งค์

โพสต์แต้งค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *