เอ๋ สุดปลื้ม ป๋อ มอบเชคเงินสดให้ เนื่องวันครบรอบ

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มผิว เ ข้ ม ป๋อ ณัฐวุฒิ ที่ขึ้นชื่อเป็น ส า มี ดี เ ด่ น ไม่ว่าจะ เ ท ศ ก า ล

หรือวัน สำ คั ญ ไหนๆ ก็มักจะมี ข อ ง ข วั ญ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ภ ร ร ย าสาว เอ๋ พรทิพย์ อยู่ตลอด

ล่าสุด สาวเอ๋ ได้เผยภาพตนเอง กำ ลั ง ถื อ เ ช ค เ งิ น ส ด ที่มีสี ห น้ า ยิ้มไม่ หุ  บ ที่ระบุว่า

มี ส า มีดี มี ชั ย ไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็น วา เ ล น ไ ท น์ ได้ ด อ ก ไ ม้ วั น เ กิ ดได้ ก ร ะ เ ป๋ า

พอวัน ค ร บ ร อ บ แ ต่ ง ง า น ส า มี ก็ยื่น เ ช ค เ งิ น ส ด ให้ จำเป็นต้อง น่ า รั ก ขนาดนี้ไหม

ตนไม่มี อ ะ ไ ร จะให้ นอกจาก ค า ถ า บู  ช า ผัว ต่อมาด้านเมย์ ปทิดา ภ ร ร ย า ของหนุ่ม กรรชัย

ได้เข้า ค อ ม เ ม้ น ต์ แ ซ ว รีด พิ ษ ต้องทำอย่างไร ทางด้านเอ๋ จึงตอบว่า นาง พ ญ า งูมาถาม ลู ก งู หรอ

และด้าน ฮาน่า ก็เข้ามา แ ซ ว เช่นกันว่า สอน รี ด พิ ษ งูหน่อย เอ๋จึงรีบตอบ ทั น ที นี่ก็ น า ง พ ญ า งู

เรียกว่า สาวๆต้องเอา ส า มี อยู่ ห มั ด กันอย่างแน่นอน งานนี้เหล่า บ ร ร ด า แฟนๆ ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กัน อย่างมากมาย

ไอจีเอ๋

โพสต์

ป๋อ เอ๋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *