กรรชัย เคลียร์ชัด เมย์ ไม่มีน้อง

หลังจากมีข้อความ ป ริ ศ น า อ้ า ง อิงถึง เมย์ ภ ร ร ย า หนุ่ม ก ร ร ชัย ในเรื่องของ ส า ว แตงโม นิดา ซึ่งนอกจาก เ ล่ า เ ห ตุ การณ์

ภาพ ลั บ ของแตงโมที่ส่งมาขณะ วิ ดีโอ ค อ ล ไ ล น์ มาหากระติก กลางวง นัก ข่ า ว ที่ สั ม ภ า ษ ณ์ หนุ่มจึงได้ รี บ บอก ท น า ย เดชา

ให้ แ จ้ ง คุณแม่เพื่อ แ จ้ ง ความ ท น า ย เดชารับ ปาก รี บ บอกคุณแม่ ซึ่งคุณแม่บอกเป็นเรื่องไม่ดี อั ป ม ง ค ล แต่ไม่ ส น ใจ

คุณแม่ไม่ แ จ้ ง ความหรอก และในส่วนที่ เ พ จ โ พ ส ต์ ข้อความ พ า ด พิ ง ว่า ทำไม 5 คนบนเรือ จ ง ใจไปออกแต่ ร า ย การ

โ ห น กระ แ ส เพราะมีน้องชาย เมย์เป็นเพื่อนกับนายปอ ซึ่ง หนุ่ม ก ร ร ชัย ขอ ชี้ แ จ ง ตรงนี้เลยว่าเมย์ ไม่มีน้องชาย

ส่วนเรื่องที่ว่ามีการตั้งคำถามคำตอบไว้ก่อนถามว่า ถ้า เ ตี๊ ย ม กันไว้ ตัวหนุ่มเองจะถามคำถามแบบนี้ไหม

ซึ่งที่ลงมานั้น มั น แ ย ง กันมาก คุณบอกส่งภาพ ลั บ วิดีโอ ค อ ล ไปหากระติกแล้วตอนที่ โ พ ส ต์ 6 โมงครึ่งคืออะไร

ไม่ใช่มาเปิดทีละอย่างๆ และ บั ง คั บ ให้อีกฝ่ายพูดความจริง เพราะถ้า มั น ไม่พูดคุณก็เปิดไปสิ จะไปเอาภาพ ลั บ

ส่วนตัวน้องไป บั ง คั บ เขาทำไม ถ้าคุณไม่ เ ล่ า ความจริงทั้งหมดบนเรือ ไม่ ส ง ส า ร คน ต า ย เหรอ แล้วทำไมแม่

ไม่ไป แ จ้ ง ความ ซึ่งหนุ่มเองพูดใน ฐ า น ะ ผู้ประ ก า ศ ข่ า ว มั น คือความรู้สึกจริงๆที่อยู่ในใจตอนนี้

หนุ่ม ก ร ร ชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *