เนเงิน เผยความสัมพันธ์ล่าสุด ครูเบียร์

จากกรณีก่อนหน้านี้ ที่ทางด้านหนุ่ม เ น เ งิ น เจตริน ได้ออกมา ย อ ม รั บ ว่า ตนนั้นมี ปั ญ  ห า กับดาว ติ๊  ก ต๊ อ ก สาว ครูเบียร์ จริง

และตนรู้ใจตัวเองแล้ว ว่าครูเบียร์คือคนที่ตน รั ก และจะทำทุก วิ ถี ท า ง เพื่อ ง้ อ คนที่ตนรัก ขอ โ อ ก า ส อีกครั้ง พร้อมทั้งเผยภาพ แ ช ท

ที่ พ ย า ย า ม โทรหาฝ่ายหญิง แต่ไม่รับ ล่าสุดทางด้าน เ น เ งิ น ได้ อั ป เ ด ต ส ถ า น ะ ใน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว ว่ากำลัง ค บ กับ ครูเบียร์ในวันที่ 23/05/65

งานเหล่าบรรดา แ ฟ น ๆต่างเข้ามาแสดง ค ว า ม ยิ น ดี กันอย่าง ล้ น ห ล า ม และได้มี ค อ ม เ ม้ น ต์ แ ซ ว แบบฮาๆ ว่า เขาปลด บ ล๊ อ ค แล้วหรอ

ขณะที่ บูม หมูทะ ซึ่งเป็นเพื่อนทั้งคู่ ได้โพสต์ว่า เบียร์ ร้ อ ง ไ ห้  3 วัน 3 คืน จนบูมไม่ได้นอนเลย ต้องเอา เ ป๊ ป กับ ห มู ท ะ มาเปลี่ยน

แต่ดีกันแล้ว ก็ขอให้ เ ลิ ก โทรหาตน 1 วัน 24 ชมนะ ตนขอ น อ น แบบยาวๆ แล้วทางด้านครูเบียร์ ได้โพสต์ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ตัวเอง ว่า

บางทีไม่ พู ด หรือ ไม่โ ต้ ต อ บ อ ะ ไ ร ก็ทำให้คนอื่นมอง แ ย่ ไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่บางทีพูดหรือ อ ธิ บ  า ย ไป ก็อาจ แ ย่ กว่าเดิม  เ ห รี ย ญ มี 2 ด้าน

ต่อมาทางด้านบูม  ได้เผย ค ลิ ป ช่วงที่ เ น เ งิ น ห อ บ ช่อ ด อ ก ไม้มา ง้ อ ครูเบียร์ ที่ พ ย า ย า ม เดินหนี

แต่ ฝ่ า ย ช า ย เข้าไป ส ว ม ก อ ด เพื่อ เ ค ลี ย ร์ ใ จ ทำเอาฝ่าย ห ญิ ง ร้ อ ง ไ ห้ ได้ระบุว่า มา ลุ้ น กันจะ คื น ดี กั น ไหม

เน เ งิ น

ครูเบียร์

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *