ดีเจเพชรจ้า เผยปวดคอเพราะสิ่งนี้ ลั่น ใจไม่ถึง อย่าดู

สำหรับดีเจเพชรจ้า วิเชียร ซึ่งได้ แ ย ก ท า ง กับ ภ ร ร ย า สาวนิวเคลียร์ หรรษา แต่ทั้งคู่ก็ยัง ทำ ห น้ า ที่ ของพ่อแม่

ที่ ผ ลั ด กัน คอย ดู แ ล ลูกชาย หั ว แก้วหัว แ ห ว น อย่าง น้องไทก้า ได้อย่างเป็นอย่างดีและ อ บ อุ่ น

โดยก่อนหน้านี้ เพชรจ้า ได้ออกมาเผยถึง ปั ญ ห า เรื่อง สุ ข ภ า พตนเอง เนื่องจากมี อ า ก า ร เ จ็ บ

และปวดบริเวณ ต้ น ค อ ทุกคืน ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความเป็น ห่ ว ง กันล้นหลาม

ล่าสุดด้านเพชรจ้า ได้ออกมาเผย ผ่านทางไอจีส่วนตัว เป็น ค ลิ ป จากกล้อง ว ง จ ร ปิดที่ติดไว้ ภ า ย ใ น ห้องนอน

ทำให้เห็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ทั้งหมดว่ามีบางอย่าง เ กิ ด ขึ้ น กับตนขณะ น อ น ห ลั บ โดยจะเห็นว่า ลูกชายสุดรัก น้องไทก้า

ลุกขึ้นมา ก ล า ง ดึ ก แล้วไปนั่ง โ ย ก ตัว บน ห ลั ง และต้น ค อ ของพ่อเพชรจ้า อย่างสนุก ทั้งนี้ด้านเพชรจ้าได้ระบุว่า

ก็ว่าอยู่ ทำไม ป ว ด ค อ ทุก คืน เพราะเด็ก ค น นี้ นี่เอง น่า ก ลั ว สุดๆ พอหลังจากที่มีการ แ ช ร์ ออกไป

งานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนใน ว ง ก  า ร และแฟนๆ ต่างเข้ามาแสดง ค ว า ม คิดเห็นอย่างมากมาย

พ่อกับ ลูก

เพชรจ้า

ไทก้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *