เฟซบุ๊ก แตงโม นิดา เผยภาพปริศนา

ถื อ เป็น ค ดี ที่มี ป ริ ศ น า เกี่ยวกับการ เ สี ย ชีวิตมากมาย หลังจาก แตงโม นิดา

ด า ร า ส า ว เ สี ย ชีวิตในแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยาหลังจากออกไป ล่ อ ง เรือกับกลุ่มเพื่อน

โดยมีผู้ จั ด การส่วนตัวไปด้วย สำหรับ ค ดี เ จ้ า หน้าที่ตำ ร ว จ ได้ส่งสำ น ว น ให้ อั ย การ

เพื่อส่ง ฟ้ อ ง ต่อไป โดย ร่ า ง ของแตงโม จะทำพิธี ฌ า ป น กิ จ ในวันที่ 24 พ.ค. หรือ

วันอังคารที่จะถึงนี้ ล่าสุด เ ฟ ซ บุ๊ ก Happy Melon Patcharaveerapong ซึ่งเป็น

เ ฟ ซ บุ๊ ก ของ ส า ว แตงโม โ พ ส ต์ ภาพ ด้ า น หลังของกระติก บนเรือใน คื น วันเกิด เ ห ตุกำลัง

ยื น โ บ ก มือแล้วหันหน้าออกไปทางหน้าเรือ มีข้อความว่า “หนู ถู ก ทำ ร้ า ย จากเพื่อนที่เรา รั ก

แล้วไว้ใจ” ทำทุกคน ส ง สั ย อย่างมากว่าใครเป็นคน ล็ อ ก อินเข้าไป โ พ ส ต์ ข้อความนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *