งานแต่ง หญิง รฐา เพื่อนเจ้าสาวมาครบทีม

เมื่อวานวันที่19/05/65 หญิง รฐา ได้ควง แ ฟ น ห นุ่ ม นัก ธุ ร กิ จ ตุลย์ ตุลยเทพ เข้า พิ ธี วิ ว า ห์

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความยินดีของครอบครัว มีแม่น้อย โพธิ์งาม และกลุ่ม เ พื่ อ น ส นิ ท 2002 ราตรี

ที่มี แ ค ท รี ย า อิ ง ลิ ช, เบล-หว่าหวา ไ ช น่ า ด อ ล ล์ และเจนนิเฟอร์ โ ป ลิ ต า น น ท์ ที่ บิ น ตรงมาจาก

อ เ ม ริ ก า เพื่อร่วมเป็นเพื่อน เ จ้ า ส า ว รวมไปถึงผู้ใหญ่ใน วง ก า ร ผู้จัด ล ะ ค ร อีกด้วย ซึ่งต้องบอกว่า

บ ร ร ย า ก า ศ นั้นเต็มไปด้วย ความ อ บ อุ่ บ อย่างสุดซึ้ง แม่น้อย เ กื อ บ จะ ก ลั้ น น้ำ ต า ไม่อยู่

ระหว่างรด น้ำ ส ง ข์ อ ว ย พ ร ให้กับลูกสาวกับลูก เ ข ย ต่อมาได้เผยภาพช่วง อ า ฟ เ ต อ ร์ ป า ร์ ตี้

ทีม เ จ้ า ส า ว แก๊ง 200 ราตรี ได้ย้อน ระ ลึ ก ถึงความหลัง โ ช ว์ ส แ ด น ซ์ อย่างจัดเต็มทีเดียว และ

ทางด้าน เ จ้ า ส า ว ป้ า ย แ ด ง อย่าง หญิง รฐา ก็ได้กล่าว ก ล า ง ง า น ทั้งน้ำตา สุด ตื้ น ตั น ใ จ ว่า ดี ใ จมาก

มีหลายคนที่อยู่ในช่วง ชี วิ ต ตั้งแต่ เ รีย น จบ จนทำงาน และขอบคุณทุกคนที่ให้ โ อ ก า ส ตนในการ ทำ ง า น

ถ้าไม่มีทุกคน ตนก็คงไม่มีวันนี้ และอยากขอบคุณ ส า มี และแม่ของ ส า มี ที่ เ ลี้ ย ง ส า มี ของตนมาอย่างดี

ให้เป็นผู้ชายที่ดี พร้อมดูแล และเข้าใจ ตนก็อยากจะขอบคุณแม่น้อย ที่ อ ด ท น ต่ อ สู้ ด้วยกันมา ทำให้ตนเป็นคน

ที่มี ค ว า ม คิ ด แข็งแรง แ บ บ นี้ จากนี้ตนก็จะใช้ ชี วิ ต คู่ใ ห้มีสติ อดทน เข้าใจ ให้ดีแบบที่ทุกคน อ ว ย พ ร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *