เปิดภาพงานแต่ง หญิง รฐา

เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่ แ ฟ น ๆ ต่างพากัน ลุ้ น ข่ า ว ดีมานาน สำหรับ หญิง รฐา

กับ แ ฟ น หนุ่ม ตุลย์ ตุลยเทพ หลังจากที่ ส า ว หญิง รฐา โพธิ์งาม ถู ก แ ฟ น ห นุ่ ม

ทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ขอ แ ต่ ง งานไปเมื่อปลายปี 2563 และเข้า พิ ธี ห มั้ น อย่างเรียบง่าย

ไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และล่าสุดทั้งสองได้ ค ว ง แ ข น กันเข้า

วัดทำบุญเพื่อความเป็น สิ ริ ม ง ค ล ก่อนวัน แ ต่ ง งาน วันนี้ 19 พฤษภาคม ทั้งสองคน

ก็ได้ ค ว ง แขนเข้า พิ ธี วิ ว า ห์ อย่างอบอุ่น และนอกจากนี้ยังเป็นวัน ค ล้ า ย วัน เ กิ ด

ของ หญิง รฐา เ จ้ า ส า ว คน ส ว ย นั่นเองจ้า นับว่าเป็นของขวัญสุด พิ เ ศ ษ เลยก็ว่าได้

ภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็น พิ ธี แ ต่ ง งานแบบไทย ทั้งสองคน แ ต่ ง ตัว

อย่าง เ รี ย บ ร้อย เ ห ม า ะ สมกันราวกับ กิ่ ง ท อ ง ใบ ห ย ก เ จ้ า บ่าวก็ ห ล่ อ เ จ้ า สาวก็ ส ว ย

หญิง รฐา-ตุลย์ ตุลยเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *