อาเลีย บาตต์ แชร์โพสต์รูป พิมรี่พาย

น า ง เ อ ก ดั ง อา เ ลี ย บาตต์ (Alia Bhatt) น า ง เ อ ก สุด ฮ อ ต

จาก ภ า พ ย น ต ร์ ดั ง Gangubai Kathiawadi “คั ง คุไบ” หญิง แ ก ร่ ง

แห่งมุมไบ รวมทั้งแม่ค้า อ อ น ไ ล น์ และ ยู ทู บ เ บ อ ร์ ชื่อ ดั ง ของไทย

อย่าง “พิมรี่พาย” ที่ล่าสุด ส า ว พิมรี่พาย โ พ ส ต์ ภาพตัวเอง คั ฟ เ ว อ ร์

ส ว ม บทเป็น คั ง คุไบเมืองไทย เหมือน ขั้ น สุด จ น น า ง เ อ ก คั ง คุไบ ตัวจริง

อย่าง อา เ ลี ย บาตต์ ที่มีผู้ ติ ด ตามใน ไ อ จี ส่วนตัวถึง 65.3 ล้ า น ฟ อ ลโลเวอร์

ถึงกับ แ ช ร์ ไ อ จี ส ต อ รี่ พิมรี่พาย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า

Love ด้วย เรียกว่า ส ม ฉ า ย า แม่ค้า อ อ น ไ ล น์ ยื น หนึ่งของเมืองไทย

พิมรี่พาย คั ง คุไบ เมืองไทย ส ว ย ไม่แพ้ใคร จ น น า ง เ อ ก ตัวจริง คั ง คุไบยัง รั ก เลย

อา เ ลี ย บาตต์

พิมรี่พาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *