กองทัพ พีค เดินหน้าต่อหลังเคยไปบ้าน เบลล่า

น า ง เอก ส า ว ส ว ย แนวหน้า เป็นใครไปไม่ได้ สำหรับ ส า ว เบลล่า ราณี ที่ได้ เ ลิ ก ร า กับ พ ร ะ เอก ห นุ่ ม

อย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ ไปได้ไม่นานนี้ ล่าสุดมีคนตาดี แ อ บ เห็น ค ว ง คู่ พ ร ะ เอก ห นุ่ ม รุ่นน้องไปเที่ยวอยุธยา

หนุ่มคนนั้นก็คือ ก อ ง ทัพ พี ค ตามที่เสนอ ข่ า ว ไปในตอนแรกแล้วนั้น ทำให้ พ ร ะ เอก ห นุ่ ม ก อ ง ทัพ พีค

ต้องออกมาพูดบ้างระหว่าง ร่ ว ม งาน กับพี่เบลล่าก็คุยกันแค่เรื่อง เ ฮ ฮ า และต้องบอกด้วยว่าพี่เบล

เป็นคน น่ า รั ก ตั้งแต่ตอนเล่น ล ะ ค ร ด้วยกันแล้ว มั น เป็น ล ะ ค ร เรื่องแรกของ พี ค ด้วย เราเป็นมิตรภาพที่ดี

ที่เรามีให้กันและกันครับ แต่ อ น า ค ต จะเป็นยังไงต้องรอดู ส่วนถามว่า ส เ ป ก ไหม พี่เขาก็ น่ า รั ก

ไม่ได้มีคุยอะไรกันเป็น พิ เ ศ ษ มากกว่านั้น และก็เคยไปบ้านพี่เบลล่า ด้วยความที่เรา ซ้ อ ม ละครและ เ ต้ น หนัก

ร่างกาย ป ว ด เ มื่ อ ย ก็ถามพี่เขาจะทำยังไงดี พี่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นลอง ยื ด ลอง เ ล่ น โ ย ค ะ ดู

เราก็ทำตัวปกติก็เจอกันบ้าง เตรียมตัว ล ะ ค ร เรื่องใหม่ ณ ตอนนี้ มั น ก็เป็น มิ ต ร ภาพดีๆ ที่เรามีให้กันมากกว่า

แต่ยังไงก็ ดี ใ จ ที่คุณแม่เขา เ อ็ น ดู ด้วย แต่ พี ค ซ้ อ ม และอ่าน บ ท ห นั ก แล้วเวลา ว่ า ง ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *