ไอซ์ เล่าหมดหลังล่มวิวาห์

สำหรับ ไอซ์ อภิษฎา นาง ร้ า ย ที่ทั้ง ส ว ย และ เ ก่ ง ล่าสุด พิ ธี ก ร ส า ว อย่าง มารี เบรินเนอร์ เผย ค ลิ ป

ไอซ์ อภิษฎา ล่ ม วิ ว า ห์ ไม่ใช่เรื่องต้อง อ า ย เ จ้ า ตัวบอกว่า มีคนเข้ามาบ้าง ไม่ได้ แ ห้ ง มีบ้างๆ

กระ แ ส คู่กับ ไ ฮ โ ซ ไอซ์ กล่าวว่า น่า เ บื่ อ มาก มาตั้งแต่เข้า ว ง การเลย ทุกวันนี้ไป ร า ย การไหนก็ยังมีคำถามนี้

รู้ สึ ก ยังไงมองเป็นของเล่น ไ ฮ โ ซ มีครั้งหนึ่งเคยตอบแล้วไม่ คิ ด ว่าเขาเป็นของ เ ล่ น เราบ้างเหรอ เขาเลือกมา

จี บ เราก่อน ก็ชอบกัน รั ก กัน เราก็ต้องการคนที่ดู แ ล ตัวเองได้ เขาก็ต้องการคนที่ดู แ ล ตัวเองได้เช่นกัน

ต้องเลือกคนที่ดู แ ล ตัวเองได้ทั้งคู่ แล้วเลือกคนที่ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ใกล้ๆกัน ทั้งชีวิตมี แ ฟ น มา 6 คน ส่วนมากจะคุยกัน

ไม่มี เ ลิ ก กันแล้ว เ ก ลี ย ด กันและก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ แต่ เ ลิ ก แล้วไม่ รี เ ทิ ร์ น ไอซ์ ยอมรับ พูด ย า ก

ก็เคยอยู่ใน วั ง ว น นี้ เ ลิ ก หรือไม่ เ ลิ ก กลับไปกลับมา เ สี ย เวลาชีวิตมาก การ แ ต่ ง งานก็ไม่ได้ ก า รั น ตี เรื่องความ รั ก

ที่ ล่ ม งาน วิ ว า ห์ ไอซ์ ย อ ม รับว่า ใช่เรามอง ปั ญ ห า คืออะไร มี เ ซ้ น ส์ ข้างในเอง แต่ถ้าเรายังมี doubt

อะไรอยู่ก็ ห ยุ ด ก่อนก็ได้ ไม่ต้อง รี บ ขนาดนั้นก็ได้ ถ้าตอนนั้น โ ต และ คิ ด ได้กว่านี้คงไม่ ตั ด สิ น ใ จ แบบนี้

ส่วนคนก็ชอบ ส ง ส า ร คน โ ส ด แต่คนที่ แ ต่ ง งานแล้วหลังบ้านยิ่งน่า ส ง ส า ร กว่า โ ส ด อาจจะ เ ห ง า แต่ไม่ เ ศ ร้ า

เ ห ง า แก้ ง่ า ย กว่า เ ศ ร้ า คิดดีๆ ต้อง ฉ ล า ด เลือกคนที่เอามา ข้ า ง กายเรา และ ตั ด สิ น ใจให้ดีว่าจะ เ ห ง า หรือจะ เ ศ ร้ า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *