ไบร์ท สุดปลื้ม หลังครอบครัวโต๋ต้อนรับอบอุ่น

สำหรับ คู่ รั ก สุ ด แ ส น ห ว า น อย่าง นั ก ร้ อ ง หนุ่ม โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ กับผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว สาวสวย ไบร์ท พิชญทัฬห์

ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะ จู ง มื อ กันเข้า ป ร ะ ตู วิ ว า ห์กันไปสดๆร้อนๆ กับ บ ร ร ย า ก า ศ งาน แ ต่ ง

ที่จัดขึ้น แ ส น จะ อ บ อุ่ น ท่ามกลางความ  ยิ น ดี ของครอบครัว และบรรดาเพื่อน บั น เ ทิ ง

รวมไปถึงเหล่า แ ฟ น ค ลั บ ของทั้งคู่ ที่เข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น กันมากมาย

ล่าสุดด้าน เ จ้ า ส า ว ป้ า ย แ ด ง สาวไบร์ท ก็ได้ออกมาเผยความ ใ น ใ จ ที่มีต่อ ค ร อ บ ค รั ว ของ ส า มี

ผ่านทางไอจีส่วนตัว ซึ่งเป็นภาพตนเอง ร่ ว ม เ ฟ ร ม กับครอบครัว ส า มี โต๋ ที่ระบุว่า อยากจะขอบคุณ ค ร อ บ ค รั ว เวชสุภาพร

ที่ ต้ อ น รั บ ตนอย่าง อ บ อุ่ น เสมอมา ทั้งนี้พร้อม ข อ บ คุ ณ ครอบครัวตัวเอง พ่อแม่ พี่บุ๊ค และ ญ า ติ ทุกคน

ที่คอย ซั พ พ อ ต และ กำ ลั ง ใ จ ที่ให้แก่ตนมาตลอด ทุกช่วง สำ คั ญ ของชีวิต งานนี้เหล่า บ ร ร ด า คนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

และแฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น และกด ถู ก ใ จ กับโพสต์ดังกล่าว ที่ทั้ง ยิ น ดี และ ชื่ น ช ม กับครอบครัวที่น่ารัก

อบอุ่น

ครอบครัว

โต๋ ไบร์ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *