ชินวุฒิ ลั่น พร้อมแล้วกลางรายการ ลิลลี่สุดเซอร์ไพร์

เรียกว่า คู่ รั ก ม า ร า ธ อ น สุดหวาน ที่ ค บ กั น มานานถึง 8 ปี อย่าง นั ก ร้ อ ง หนุ่ม ชิน ชินวุฒิ กับ นั ก แ ส ด ง สาว ลิลลี่ ภัณฑิลา

แต่ก็ยังไม่มี วี่ แ ว ว ของ ข่ า ว ดี ของทั้งคู่ ล่าสุด ทั้งหนุ่มชินกับสาวลิลลี่ ได้มา พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย ก า ร ของเจนนิเฟอร์ คิ้ม

โดยงานนี้หนุ่มชิน ได้ทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ แ ฟ น ส า ว ลิลลี่ จนถึงกับ ก รี๊ ด ลั่น น้ำ ต า ไ ห ล กันทีเดียว ด้วยทางด้านชินได้เผยว่า

ตนกับ แ ฟ น ส า  วมักคุยกันเสมอ ว่า ท ะ เ ล า ะ กันเพื่อปรับ ไม่ใช่ ท ะ เ ล า ะ แล้วจะเลิก เพราะมัน เ สี ย เ ว ล า เ สี ย อารมณ์

จึงทำให้ทุกวันนี้ แ ท บ จะไม่ ท ะ เ ล า ะ กันเลย ด้วยความที่ช่วงแรกที่ ค บ กั น นั้น ลิลลี่มักเป็นคน เ จ้ า ร ะ เ บี ย บ และชอบ จัด แ จ ง ทุกอย่าง

ตนเลยคิดว่า เขาเป็นคน ชอบ บ ง ก า ร แต่พอ เ ว ล า ผ่านไป ก็ทำให้รู้ว่าที่ลิลลี่ทำนั้นคือ ความ ใ ส่ ใ จ เลย ก ล า ย เป็นสิ่งที่ทำให้ตนรักและอยากที่จะอยู่ด้วย

ส่วนด้านลิลลี่ได้เผยว่า ชินนั้น รั บ ทุ ก อ ย่ า ง ที่ตนเป็นได้หมด และตนก็เป็นตัว เ อ ง มาตั้งแต่ วั น แ ร ก และให้ เ กี ย ร ติ ตนมาก

ยิ่งทำให้ตนนั้นรักชินมาก ไม่ว่าตนอยากได้ อ ะ ไ ร ก็แค่บอก แล้วชินก็ไม่เคยทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ตนเลย นี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ และตนก็ไม่รู้มาก่อนด้วย

จากนั้นสาวลิลลี่ก็เปิด ฝ า ห ม้ อ ที่หนุ่มชินทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ไว้ แต่พอเปิดออกมา ก็ทำเอาสาวลิลลี่ ก รี๊ ด หนักมาก เพราะในหม้อนั้นเป็น  เ ง า ะ

ผลไม้ที่ลิลลี่ ก ลั วที่สุด เรียกว่าทั้งเจนนิเฟอร์ คิ้ม และทีมงานต่าง หั ว เ ร า ะ กัน ทีนี้หนุ่มชินได้ถามกลับว่า ถ้า แ ห ว น อยู่ใน เ ง า ะ ลิลลี่จะ ย อ ม แ ต่ ง ง า นด้วยไหม

ก รี๊ ด หนัก

ชิน ลิลลี่

รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *